Tämä sivusto vaatii Javascript-tuen toimiakseen. Ole hyvä ja muokkaa asetuksiasi tai käytä eri selainta jatkaaksesi.

      

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.  

Jatka

Palaa takaisin

Potilasjärjestöt auttavat potilaita ja heidän läheisiään elämään sairauden kanssa tarjoamalla tietoa ja tukea sekä hoitamalla potilaiden edunvalvontaa.

Potilasjärjestöt edistävät kansanterveyttä ja tekevät arvokasta sairauksia ennaltaehkäisevää työtä.

Teemme yhteistyötä monien potilasjärjestöjen kanssa. Haluamme ymmärtää paremmin potilaiden tarpeita ja heidän sairauksiensa erityispiirteitä. Kuten järjestöt, myös mekin osallistumme rakentavaan keskusteluun terveydenhuollon kysymyksistä eri yhteistyötahojen kanssa. On tärkeää, että edistämme yhdessä potilaiden mahdollisuuksia saada heidän tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluja ja hyvää hoitoa.

Avointa yhteistyötä ja molemminpuolista kunnioitusta

Teemme potilasjärjestöyhteistyötä noudattaen läpinäkyvyysperiaatetta, GSK:n omia eettisiä standardeja sekä lääkemarkkinoinnin ohjeita. Yhteistyön kantavina periaatteina ovat luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus. Pyrimme kumppaneidemme kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Vuonna 2022 GSK teki Suomessa yhteistyötä seuraavien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa: Allergia-iho-, ja astmaliitto ry, Hengitysliitto ry, Suomen syöpäpotilaat, Positiiviset ry, Hivpoint (Hiv-säätiö), Pääkaupunkiseudun Hengitys ry.

Allergia-, iho- ja astmaliitto

Allergia-, iho- ja astmaliitto edistää ja tukee ihmisten arjen sujuvuutta sekä toimii aktiivisena ja näkyvänä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Toiminnan perustana on asiantuntijuus ja tieto, yhdessä tekeminen ja toimiminen sekä ihmiskeskeisyys ja arjessa mukana oleminen.

GSK tuki vuonna 2022 Allergia-, iho- ja astmaliiton toimintaa vyöruusu-potilasoppaan tekemisessä sekä astma-potilasoppaan uudistamisessa 15 250 eurolla.

Hengitysliitto

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Hengitysliitto on hengityssairaiden edunvalvoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. Eri puolilla Suomea toimivien yhdistyksien toiminnassa on mukana kymmeniätuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään.

GSK tuki vuonna 2022 Hengitysliiton perustoimintaa astmaa ja COPD:tä sairastavien aktivoimiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi sairauden kanssa elämisestä 9 000 eurolla.

GSK tuki vuonna 2021 Hengitysliiton kampanjaa aktivoida alle 15-vuotiaiden astmaatikkojen liikkumista 3000 eurolla sekä Hengitysliiton järjestämää Hengityskoulutusta 2500 eurolla.

GSK tuki vuonna 2020 Hengitysliiton tuottamaa Hengitä ja hengästy -opasta sekä Hengitys-koulutusta yhteensä 4 250 euroa.

Positiiviset

Positiiviset ry on vuonna 1989 perustettu hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä, edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, tukea tartunnansaaneita ja heidän läheisiään, ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä sekä parantaa tartunnansaaneiden hoidon tasoa ja elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.

GSK:n tuki yhdistykselle vuonna 2022 oli 25 000 euroa. Tuimme materiaalihankintoja, tiedotuskampanjoita ja tiedotustoimintaa (WAD, Stigma-index ja Pride).

GSK:n tuki yhdistykselle vuonna 2021 oli 25000 euroa. Tuimme materiaalihankintoja, Stigma-indexin toteuttamista, tiedotuskampanjoita ja tiedotustoimintaa sekä HIV-testausta.

GSK tuki vuonna 2020 Positiivisten kampanjoita, tapahtumia, HIV testausta ja materiaalihankintoja 17 700 eurolla. 

Hivpoint

Hivpoint (Hiv-säätiö) edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuuden toteutumista heille, joita hiv koskettaa eniten. Hivpoint ennaltaehkäisee uusia hiv-tartuntoja ja tukee sekä hiv-tartunnan saaneita että hivistä huolestuneita tarjoamalla testaus-, tuki- ja neuvontapalveluita hiviin ja seksuaaliterveyteen liittyen.

GSK:n tuki yhdistykselle vuonna 2022 oli 25 000 euroa. Tuimme seksitautien tartuntaketjujen jäljittämiseen liittyvän sovelluksen kehittämistä sekä eurooppalaisen hiv- ja hepatiitti testausviikon kampanjan toteuttamista.

GSK tuki vuonna 2020 Hivpoint järjestämälle hiv -kotitestaukselle oli 3 000 euroa. 

Suomen syöpäpotilaat

Suomen syöpäpotilaat-Cancerpatienterna i Finland tukee aikuisia syöpäpotilaita ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa tarjoten maksutonta tukea ja neuvontaa sekä hyödyllistä tietoa sairauden eri vaiheissa. Syöpäpotilaat on osa Syöpäyhdistyksen jäsen ja osa Suomen syöpäpotilaita.

GSK:n tuki yhdistykselle vuonna 2022 oli 1 000 euroa, jolla tuimme potilaille suunnattua webinaaria syövänhoidon yksilöllisyydestä ja mahdollisuuksista.

Pääkaupunkiseudun Hengitys

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry edistää hengityselinsairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on hengityssairauksien ja tuberkuloosin vastustaminen työskentelemällä ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen kehittämisen sekä etujen valvonnan puolesta.

GSK tuki yhdistyksen toimintaa 3 000 eurolla vuonna 2022.

GSK tuki yhdistyksen toimintaa 3 000 eurolla vuonna 2021.

GSK tuki yhdistyksen toimintaa 3 000 eurolla vuonna 2020.

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä.

GSK tuki yhdistyksen toimintaa vuonna 2021 6000 eurolla. Tuki oli perusrahoitusta ja kattoi myös HPV-terveystiedotuskampanjan kuluja. 

GSK tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa globaalisti. Julkaisemme tiedot kaikesta yhteistyöstä vuosittain.