Tämä sivusto vaatii Javascript-tuen toimiakseen. Ole hyvä ja muokkaa asetuksiasi tai käytä eri selainta jatkaaksesi.

      

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.  

Jatka

Palaa takaisin

Potilasjärjestöt auttavat potilaita ja heidän läheisiään elämään sairauden kanssa tarjoamalla tietoa ja tukea sekä hoitamalla potilaiden edunvalvontaa. Potilasjärjestöt edistävät kansanterveyttä ja tekevät arvokasta sairauksia ennaltaehkäisevää työtä.

Teemme yhteistyötä monien potilasjärjestöjen kanssa. Haluamme ymmärtää paremmin potilaiden tarpeita ja heidän sairauksiensa erityispiirteitä. Niin kuin järjestöt, mekin osallistumme rakentavaan keskusteluun terveydenhuollon kysymyksistä eri yhteistyötahojen kanssa. On tärkeää, että edistämme yhdessä potilaiden mahdollisuuksia saada heidän tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluja ja hyvää hoitoa.

Avointa yhteistyötä ja molemminpuolista kunnioitusta

Teemme potilasjärjestöyhteistyötä noudattaen läpinäkyvyysperiaatetta, GSK:n omia eettisiä standardeja sekä lääkemarkkinoinnin ohjeita. Yhteistyön kantavina periaatteina ovat luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus. Pyrimme kumppaneidemme kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Vuonna 2020 GSK teki Suomessa yhteistyötä seuraavien potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa: Hengitysliitto ry, HIV-säätiö/HIV-Point, Pääkaupunkiseudun Hengitys ry ja Positiiviset ry.

Hengitysliitto

Hengitysliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Hengitysliitto on hengityssairaiden edunvalvoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. Eri puolilla Suomea toimivien yhdistyksien toiminnassa on mukana kymmeniätuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään.

GSK tuki vuonna 2020 Hengitysliiton Hengitä ja Hengästy -potilasoppaan painokustannuksia 3000 eurolla ja Hengitysliiton järjestämiä virtuaalisia hengitysmessuja 1250 eurolla.

HIV-säätiö/HIV-Point

HIV-säätiön tarkoituksena on hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen, tartunnan saaneiden, tartunnasta huolestuneiden ja heidän läheisten tukeminen sekä hiv-tartunnan saaneiden ihmis- ja perusoikeuksien edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Hiv-tukikeskusta. HIV-säätiö on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

GSK tuki vuonna 2020 oli 3000 euroa. Tuimme järjestön kautta HIV-kotitestausta, minkä tarve kasvoi pandemia-aikana.

Pääkaupunkiseudun Hengitys

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry edistää hengityselinsairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on hengityssairauksien ja tuberkuloosin vastustaminen työskentelemällä ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen kehittämisen sekä etujen valvonnan puolesta.

GSK tuki yhdistyksen toimintaa 3000 eurolla vuonna 2020.

Positiiviset

Positiiviset ry on vuonna 1989 perustettu hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hiv-infektion kanssa elävien ja aidsia sairastavien potilasjärjestönä, edistää hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia, tukea tartunnansaaneita ja heidän läheisiään, ehkäistä syrjintää sekä syrjäytymistä sekä parantaa tartunnansaaneiden hoidon tasoa ja elämänlaadun yleisiä edellytyksiä.

GSK:n tuki yhdistykselle vuonna 2020 oli 15000 euroa. Tuimme tiedotuskampanjaa, tapahtumia, seminaareja, tarvikehankintoja sekä HIV-testausta.

GSK tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa globaalisti. Julkaisemme tiedot kaikesta yhteistyöstä vuosittain.