This site requires JavaScript to be enabled to work properly. Please modify your settings or use a different browser to continue

      

Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

GSK medikamenti

Apskatīt visus GSK medikamentus

Atrast medikamentu

GSK portāls veselības aprūpes speciālistiem

GSK portāls veselības aprūpes speciālistiem

GSK mērķis ir palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti, ļaujot cilvēkiem sasniegt vairāk, justies labāk un dzīvot ilgāk. Uzziniet vairāk par GSK medikamentiem, terapijas nozarēm, pasākumiem un pasūtiet izglītojošus materiālus tiešsaistē.

Atsauce:

  1. Trelegy Ellipta zāļu apraksts.
  2. Nucala zāļu apraksts, 2018.
  3. Ortega HG et al. N Engl J Med 2014; 371:1198–1207.
  4. Chupp GL et al.
  5. Lancet Respir Med 2017; 5:390–400. 4. Bel EH et al. N Engl J Med 2014; 371:1189–1197.
  6. Jones PW.COPD 2005: 2:75-79.

Recepšu zāles. 

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.