Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Biežāk uzdotie jautājumi

 

 

“Kas notiks, ja es atvēršu un aizvēršu Ellipta inhalatoru, neinhalējot devu?”

Informējiet pacientu, ka, ja Ellipta inhalators tiek nejauši atvērts un aizvērts, neizlietojot devu, tā tiks zaudēta. Zaudētā deva tiks droši noglabāta inhalatorā, bet vairs nebūs pieejama – nākamajā lietošanas reizē pacients nesaņems dubultu devu. Skaitītājs joprojām atskaitīs devu, lai norādītu atlikušo devu skaitu. 1

 

“Kas notiks, ja es aizmirsīšu inhalēt Anoro Ellipta?"

Atgādiniet pacientiem, ka nav jālieto papildu deva, lai kompensētu izlaisto – viņiem vienkārši ir jālieto nākamā deva ierastajā laikā nākamajā dienā. Ja sākas sēkšana vai sāk trūkt elpa, viņiem būtu jālieto ātrās darbības glābšanas inhalators un jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības pie ārsta. 1

 

“Kas notiks, ja es nejauši inhalēšu vairāk nekā vienu Anoro Ellipta devu?”

Ja pacients nejauši inhalē lielāku Anoro Ellipta devu, jāvēršas pēc padoma pie sava ārsta vai farmaceita. Veselības aprūpes speciālisti var pamanīt, ka pacienta sirds sitas straujāk nekā parasti, ka viņi trīc, ka viņiem ir redzes traucējumi, sausa mute vai galvassāpes. 1

Paskaidrojiet, ka ir ļoti svarīgi lietot Anoro Ellipta katru dienu. Anoro Ellipta būs efektīvs tikai tik ilgi, kamēr pacienti to lietos. Tāpēc pacientiem nevajadzētu pārtraukt zāļu lietošanu, pat ja viņi jūtas labāk, ja vien viņu ārsts to neiesaka. 1

 

“Vai Anoro Ellipta ir kādas blakusparādības?”

Informējiet pacientu, ka Anoro Ellipta, tāpat kā visas zāles, var izraisīt blakusparādības, lai gan ne visiem. Viņiem būtu jāziņo par jebkādām blakusparādībām savam ārstam, medmāsai vai farmaceitam. Jums būtu ar viņiem jāizrunā lietošana instrukcija, kas ir pievienota zālēm un kas satur vairāk informācijas par
iespējamajām blakusparādībām.


“Kas notiks, ja es nejauši inhalēšu vairāk nekā vienu Anoro Ellipta devu?”

Atsauce:

  1. Anoro Ellipta lietošanas instrukcija.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.