Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Anoro efektivitāte un drošums

 

Efektivitāte

 

Anoro Ellipta būtiski uzlabo plaušu funkciju 2

Lielākajā no trijiem Anoro Ellipta un tiotropija salīdzināšanas pētījumiem Anoro Ellipta sniedza plaušu funkcijas uzlabošanos par 112 ml salīdzinājumā ar tiotropiju (p < 0,001, 95 %, TI - 81-144). 2

Zāļu darbības laika beigu FEV1 mazāko kvadrātu vidējo vērtību izmaiņas 24. nedēļā. 2

 

 

Grafiku izveidoja GSK, balstoties uz datiem no 2. atsauces.

Lielākais no trīs pētījumiem. Trijos pētījumos zāļu darbības laika beigu FEV1 uzlabojums no sākotnējā stāvokļa līdz 24. nedēļai, ko sniedza Anoro pretstatā tiotropijam bija 60 mL3, 90 mL3 un 112 mL2. Pētījuma rezultāts – 60 mL uzlabojums – nebija statistiski nozīmīgs. 3

 

Anoro Ellipta būtiski uzlabo hiperinflācijas mērījumus 4

Hiperinflācija veicina slodzes dispnoju, kas ierobežo pacientu aktivitāti un neļauj viņiem veikt parastas ikdienas darbības. 5

Hiperinflācijas un tās seku samazināšana būtiski palīdz HOPS pacientiem, pārtraucot apburto loku, ko veido dispnoja, aktivitāšu ierobežojums, negatīvu ieradumu veidošanās un traucēta ar veselību saistītā dzīves kvalitāte. 5

Novērots, ka Anoro Ellipta uzlabo ieelpas tilpumu salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli un samazina funkcionālo atlieku un atlieku tilpumu. 4
Hiperinflācijas mērījumu izmaiņas no sākotnējā stāvokļa līdz 12. dienai. 4

 

 

Grafiku izveidoja GSK, balstoties uz datiem no 4. atsauces.

Balstīts uz diviem 24 nedēļu (divu 12 nedēļu periodu) multicentriskiem, randomizētiem, dubultakliem, placebo kontrolētiem pētījumiem, attiecīgi ar 307 un 348 pacientu (ārstēt paredzētās populācijas) dalību. Primārie mērķa rezultāti: fiziskās slodzes panesības laiks un zāļu darbības laika beigu FEV1 12. nedēļā. 4 SE - standartkļūda.

 

Ievērojami mazāk pacientu pieļauj kritiskas kļūdas, lietojot inhalatoru Ellipta 6

Anoro Ellipta ir pieejams viegli lietojamā inhalatorā - Ellipta.

Nesenā pētījumā, kurā tika aplūkotas inhalatoru lietošanas kritiskās kļūdas bieži izmantoto inhalatoru lietošanā, mazāk kritiskas kļūdas tikai pēc pacientu lietošanas instrukcijas izlasīšanas, pacienti pieļāva lietojot Ellipta salīdzinājumā ar pārējiem inhalatoriem (Diskus, MDI, Turbuhaler, Handihaler, Breezhaler; visiem p < 0,001). 6

Placebo, Ellipta un cita inhalatora krustenisks salīdzinājums vienā pacientu vizītē, kuri iepriekš nav tos lietojuši. 6

 

 

Grafiks ir izveidots saskaņā ar 6. atsauci.
Primārais mērķa rezultāts bija pacientu procentuālais īpatsvars, kuri pieļāva vienu vai vairāk kritiskas kļūdas ar inhalatoru pēc pacientu lietošanas instrukcijas izlasīšanas. 6* Kritiska kļūda tika definēta kā kļūda, kas, visticamāk, ļaus inhalēt tikai minimālu (t.i., būtiski samazinātu) vai vispār nekādu medikamenta daudzumu.

 

Drošums

 

Nevēlamo blakusparādību biežums 2

Visbiežāk ziņotā umeklidīnija/vilanterola nevēlamā blakusparādība bija nazofaringīts (9%). 1

Anoro Ellipta drošuma profils balstās uz pieredzi ar umeklidīnija un vilanterola drošumu (monoterapijā un kombinēti) klīniskās izstrādes programmā ar 6855 HOPS pacientu dalību. 1

Lielākajā no trijiem Anoro Ellipta un tiotropija salīdzināšanas pētījumiem Anoro Ellipta un tiotropija nevēlamo blakusparādību biežums bija līdzīgs. 4

Pārskats par nevēlamajām blakusparādībām lielākajā salīdzināšanas pētījumā. 2

 

 

Tabula ir izveidota saskaņā ar 2. atsauci.
BP- nevēlama blakusparādība; NBP - nopietna nevēlama blakusparādība

Kardiovaskulārus efektus, piemēram, sirds ritma traucējumus, var novērot pēc muskarīnreceptoru antagonistu un simpatomimētisku līdzekļu (tostarp umeklidīnija un vilanterola) lietošanas. Tāpēc Anoro Ellipta vajadzētu lietot piesardzīgi pacientiem ar smagu kardiovaskulāru slimību. 1

Anoro Ellipta pielāgošana nav nepieciešama: 1

  1. pacientiem ar nieru darbības traucējumiem
  2. pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem
  3. pacientiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem
  • Anoro Ellipta vajadzētu lietot piesardzīgi pacientiem ar urīna retenci vai slēgta kakta glaukomu, ņemot vērā tā antagonistisko iedarbību uz muskarīnreceptoriem (vispārējs LAMA efekts). 1

 

Atsauces:

  1. Anoro Ellipta zāļu apraksts.
  2. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108: 1752-1760.
  3. Decramer M, Anzueto A, Kerwin E et al. Efficacy and safety of umeclidinium plus vilanterol versus tiotropium, vilanterol, or umeclidinium monotherapies over 24 weeks in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from two multicentre, blinded, randomised controlled trials. Lancet Respir Med 2014; 2: 472-486.
  4. Maltais F, Singh S, Donald AC et al. Effects of a combination of umeclidinium/vilanterol on exercise endurance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: two randomized, double-blind clinical trials. Ther Adv Respir Dis 2014; 8(6):169-181, Supplementary materials.
  5. Thomas M, Decramer M, O’Donnell DE et al. No room to breathe: the importance of lung hyperinflation in COPD. Prim Care Respir J 2013; 22(1): 101-111, http://dx.doi.org/10.4104/pcrj.2013.00025.
  6. van der Palen J, Thomas M, Chrystyn H et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. Prim Care Respir J 2016; (26)16079; doi:10.1038/npjpcrm.2016.79.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.