Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Anoro Ellipta (umeklidīnijs/vilanterols 55/22 mkg)

 

Anoro Ellipta ir duālas darbības bronhodilatators, kas apvieno divas garas darbības molekulas ar dažādiem savstarpēji papildinošiem darbības mehānismiem:

 • umeklidīniju – ilgstošas darbības muskarīnreceptroru antagonists (LAMA) un
 • vilanterolu – ilgstošas darbibas beta2 antagonistu (LABA). 1

Anoro Ellipta ir indicēts kā bronhodilatācijas balstterapija simptomu atvieglošanai pieaugušiem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS). 1

 

Kāpēc izvēlēties duālu bronhodilatāciju?

Ilgstošas darbības bronhodilatatori ir pieejami vairāk nekā desmit gadus, tomēr daļa HOPS pacientu, kas lieto mono terapiju, tik un tā cieš no ievērojama elpas trūkuma. 2

Multicentriskā ASV veiktā novērošanas pētījumā vairāk nekā 50 % pacientu, kuriem bija bronhodilatācijas monoterapija, cieta no ievērojama elpas trūkuma (≥2 punkti mMRC dispnojas skalā), neskatoties uz bronhodilatācijas monoterapiju. 2

 

 

Duālā bronhodilatācija GOLD 2017 vadlīnijās 3

GOLD 2017 stratēģija tika publicēta 2016. gada nogalē. Šis 2017. gada izdevums nozīmē izmaiņas ieteicamajā HOPS ārstēšanas un kontroles stratēģijā salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju. 3

Viena no izmaiņām ir tā, ka duālā bronhodilatācija tagad ir ieteicamā ārstēšanas izvēle trijām GOLD grupām: 3

 

 

Grafiku izveidoja GSK, balstoties uz datiem no 3. atsauces.
© 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease,
visas tiesības aizsargātas. Izmantots ar rakstisku īpašnieka atļauju.

Uzziniet vairāk par GOLD 2017 izmaiņām šeit.

 

Anoro Ellipta būtiski uzlabo plaušu funkciju 4

Lielākajā no trīs Anoro Ellipta un tiotropija salīdzināšanas pētījumiem Anoro Ellipta sniedza plaušu funkcijas uzlabošanos par 112 ml salīdzinājumā ar tiotropiju (p < 0,001, 95 %, TI - 81-144). 4

Zāļu darbības laika beigu FEV1 mazāko kvadrātu vidējo vērtību izmaiņas 24. nedēļā 4

 

 

Grafiku izveidoja GSK, balstoties uz datiem no 4. atsauces.
Lielākais no trīs pētījumiem. Visos trijos pētījumos zāļu darbības laika beigu FEV1 uzlabojums no sākotnējā stāvokļa līdz 24. nedēļai, ko sniedza Anoro pretstatā tiotropijam bija 60 mL5, 90 mL5 un 112 mL4. Pētījuma rezultāts – 60 mL uzlabojums – nebija statistiski nozīmīgs. 5


Ievērojami mazāk pacientu pieļauj kritiskas kļūdas, lietojot inhalatoru Ellipta 6

Anoro Ellipta ir pieejams viegli lietojamā inhalatorā - Ellipta.

Nesenā pētījumā, kurā tika aplūkotas inhalatoru lietošanas kritiskās kļūdas bieži izmantoto inhalatoru lietošanā, mazāk kritiskas kļūdas tikai pēc pacientu lietošanas instrukcijas izlasīšanas, pacienti pieļāva lietojot Ellipta salīdzinājumā ar pārējiem inhalatoriem (Diskus, MDI, Turbuhaler, Handihaler, Breezhaler; visiem p < 0,001). 6

Placebo, Ellipta un cita inhalatora krustenisks salīdzinājums vienā pacientu vizītē, kuri iepriekš nav tos lietojuši. 6

 

 

Grafiks ir izveidots saskaņā ar 6. atsauci.

Primārais mērķa rezultāts bija pacientu procentuālais īpatsvars, kuri pieļāva vienu vai vairāk kritiskas kļūdas ar inhalatoru pēc pacientu lietošanas instrukcijas izlasīšanas. 6* Kritiska kļūda tika definēta kā kļūda, kas visticamāk ļaus inhalēt tikai minimālu (t.i., būtiski samazinātu) vai vispār nekādu medikamenta daudzumu.

 

Duālo bronhodilatatoru salīdzinājums

Latvijā ir pieejami vairāki duālie bronhodilatatori. Lai būtu vieglāk orientēties piedāvājumā, piedāvājam to salīdzinājumu visbūtiskākajos praktiskajos parametros: dozēšanas režīms, darbību skaits, kas nepieciešamas inhalatora sagatavošanai inhalācijai un LAMA un/vai ICS/LABA pieejamības vienā un tajā pašā inhalācijas sistēmā:

 

 

Tabulu izveidoja GSK saskaņā ar 1., 7., 8. un 9. atsauci.

Uzziniet galvenos Anoro efektivitātes un drošuma datus šeit.

 

Ellipta inhalators nodrošina konsekventu zāļu nogādi elpceļos pat vājas ieelpas plūsmas gadījumā

Ārsti bieži uzdod jautājumu:
Vai HOPS pacientiem ar ļoti smagu simptomātiku izdosies saņemt pietiekamu devu ar Ellipta sausā pulvera inhalatoru?

Nesens pētījums apliecināja, ka HOPS pacientiem pat ar ļoti smagu simptomātiku, lietojot Ellipta sausā pulvera inhalatoru, izdevās saņemt pietiekamu zāļu devu, kā arī - Ellipta inhalators nodrošina konsekventu devas nogādi visu ieelpas plūsmas ātrumu gadījumos. Tas tika pierādīts, izmantojot “elektronisko plaušu”, lai simulētu inhalācijas profilus, kas atbilst pacientiem ar dažādu smaguma simptomātiku – pat ar ļoti smagu HOPS. 10


 

 

Grafiks ir izveidots saskaņā ar 10. atsauci.
“Elektroniskās plaušas” replicēti inhalācijas profili, kas atbilst 60 HOPS pacientu ieelpas maksimumplūsmas (PFIR) intervālam. Nominālā PFIR vērtība bija no 41,6 (ļoti smaga HOPS) līdz 123,6 L/min (viegla HOPS).).

Uzziniet galvenos Anoro efektivitātes un drošuma datus šeit.

 

Nevēlamo blakusparādību biežums 4

Visbiežāk ziņotā umeklidīnija/vilanterola nevēlamā blakusparādība bija nazofaringīts (9%). 1

Anoro Ellipta drošuma profils balstās uz pieredzi ar umeklidīnija un vilanterola drošumu (monoterapijā un kombinēti) klīniskās izstrādes programmā ar 6855 HOPS pacientu dalību. 1

Lielākajā no trijiem Anoro Ellipta un tiotropija salīdzināšanas pētījumiem Anoro Ellipta un tiotropija nevēlamo blakusparādību biežumi bija līdzīgi. 4

Kardiovaskulārus efektus, piemēram, sirds ritma traucējumus, var novērot pēc muskarīnreceptoru antagonistu un simpatomimētisku līdzekļu lietošanas, tostarp umeklidīnija un vilanterola. Tāpēc Anoro Ellipta vajadzētu lietot piesardzīgi pacientiem ar smagu kardiovaskulāru slimību. 1

 

Atsauces:

 1. Anoro Ellipta zāļu apraksts.
 2. Dransfield MT, Bailey W, Crater G, et al. Disease severity and symptoms among patients receiving monotherapy for COPD. Prim Care Respir J 2011; 20:46–53.
 3. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017), www.goldcopd.org, accessed 16 November 2016. © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner.
 4. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108: 1752-1760.
 5. Decramer M, Anzueto A, Kerwin E et al. Efficacy and safety of umeclidinium plus vilanterol versus tiotropium, vilanterol, or umeclidinium monotherapies over 24 weeks in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from two multicentre, blinded, randomised controlled trials. Lancet Respir Med 2014; 2: 472–486.
 6. van der Palen J, Thomas M, Chrystyn H et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. Prim Care Respir J 2016; (26)16079; doi:10.1038/npjpcrm.2016.79.
 7. Ultibro Breezhaler Summary of Product Characteristics; Novartis 2016.
 8. Spiolto Respimat Summary of Product Characteristics; Boehringer Ingelheim 2016.
 9. Duaklir Genuair Summary of Product Characteristics; AstraZeneca 2016.
 10. Hamilton M, Leggett R, Pang C et al. In Vitro Dosing Performance of the Ellipta Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung(eLungTM). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 6: 498-506.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.