Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

GOLD 2017 stratēģija

 

2016. gada beigās izdotās GOLD vadlīnijas ietver vairākas izmaiņas ieteicamajā HOPS ārstēšanas un kontroles stratēģijā: 1

plaušu funkcija (FEV1) vairs netiek izmantota pacientu riska līmeņa novērtēšanai. Riska novērtēšana tagad ir atkarīga tikai no paasinājumu anamnēzes.

  • LAMA/LABA ir ieteicamā sākotnējā terapija augsta riska simptomātiskiem pacientiem (D grupai). Turklāt LAMA/LABA ir ieteicama pacientiem, kuriem, lietojot LAMA, tik un tā ir paasinājumi (C grupa) vai ir simptomi, lietojot LAMA vai LABA monoterapiju (B grupa).
  • LAMA/LABA/ICS (trīskāršā terapija) ir ieteicama D grupas pacientiem, kuriem lietojot LAMA/LABA, tik un tā ir paasinājumi.
  • Notikusi pāreja uz individualizētāku pieeju ārstēšanai ar stratēģijām farmakoterapijas pastiprināšanai vai pavājināšanai. 
  • ICS/LABA var būt pirmā izvēle pacientiem ar anamnēzi vai simptomiem, kas liecina par astmas un HOPS pārklāšanos.

 

Farmakoterapijas algoritmi atkarībā no GOLD pakāpes 1

Iezīmētie lodziņi un bultas norāda vēlamos ārstēšanas ceļus

 

 

Reproducēts saskaņā ar 1. atsauci.
© 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease,
visas tiesības aizsargātas. Izmantots ar rakstisku īpašnieka atļauju.

Pacientiem ar izteiktu neatbilstību starp subjektīvo simptomu uztveri un gaisa plūsmas traucējumu smagumu elpceļos ir pamatota papildu novērtēšana

Atsauces:

  1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017), www.goldcopd.org, accessed 16 November 2016. © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.