Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Īsumā par Incruse

Incruse Ellipta (umeklidīnijs) ir ilgstošas darbības muskarīnreceptoru antagonists (LAMA), kas ir reģistrēts kā balstterapijas bronhodilatators simptomu atvieglošanai pieaugušiem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS)1

  • Incruse Ellipta 55 mkg

Uzzināt vairāk

Atsauces:

  1.  Incruse Ellipta zāļu apraksts, GSK .
  2.  Feldman G et al. International Journal of COPD 2016:11; 719-730. 2. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline 2015.
  3.  Siler TM, Kerwin E, Sousa AR et al. Efficacy and safety of umeclidinium added to fluticasone furoate/vilanterol in chronic obstructive pulmonary disease: results of two randomized studies. Respir Med 2015: 1-9 doi; 
  4.  Incruse Ellipta Summary of Product Characteristics; GlaxoSmithKline 2016. (section 4.1).
  5.  Relvar Ellipta Summary of Product Characteristics; GlaxoSmithKline 2016. (section 4.1). 
  6.  Anoro Ellipta Summary of Product Characteristics; GlaxoSmithKline 2016. (section 4.1).

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.