Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Pareiza HOPS pacientu ārstēšana ar Ellipta inhalatoru

 

GSK HOPS portfelis nodrošina 24 stundu efektivitāti ar iespēju izmantot Ellipta inhalatoru neatkarīgi no tā, kura no ārstēšanas iespējām ir nepieciešama:  1-3

 

LAMA vai LAMA/LABA vai LAMA+ICS/LABA:*

 

 

Attēlā parādītas priekšrocības ārstēšanas iespējām ar GSK medikamentiem no Ellipta inhalatora. GOLD neiesaka konkrētus produktus.

Attēls veidots balstoties uz 4 atsauci. Ilustrācija neparāda pilnas GOLD vadlīnijas.

* LAMA – ilgstošas darbības muskarīnreceptoru antagonists; LABA – ilgstošas darbības β2-agonists; IKS – inhalējams kortikosteroīds.

 Uzziniet vairāk par GSK Ellipta portfeli:

ANORO Ellipta 
INCRUSE Ellipta
RELVAR Ellipta

Medikamentu pilnie zāļu apraksti:
ANORO Ellipta 
INCRUSE Ellipta 
RELVAR Ellipta 

Ar Ellipta inhalatoru zāļu lietošanas ikdienā ir vienkārša 1-3

 •  Ellipta ir viegli lietojams inhalators,5 kas palīdz pacientiem pilnvērtīgi lietot savus HOPS medikamentus. 67
 •  Ievērojami mazāk pacientu pieļāva kritiskas kļūdas, lietojot Ellipta ierīci pretstatā citiem bieži lietotiem inhalatoriem. 8
 •  95 % pacientu spēja lietot savu Ellipta inhalatoru pareizi no 1. dienas un joprojām spēja lietot Ellipta pareizi arī pēc 4 nedēļām. 9
 •  Tas ir viegli lietojams inhalators, iepriekš uzpildīts un gatavs lietošanai. 1-3

 

Noskatieties video: “Kā lietot Ellipta inhalatoru” šeit.

Atsauces:

 1. Incruse Ellipta zāļu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.1).
 2. Relvar Ellipta zāļu apraksts ; GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.1)
 3. Anoro Ellipta zālu apraksts; GlaxoSmithKline. (sadaļa 4.1)
 4. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017) © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, visas tiesības aizsargātas. Atļauja no licences īpašnieka. www.goldcopd.org (Skatīts: novembris 2016)
 5. Svedsater H et al. BMC Pulm Med 2013; 13:72-86.
 6. Hamilton M et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28:498-506.
 7. Grant AC et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28:474-485.
 8. van der Palen J et al. Prim Care Respir J 2016; (26)16079; doi:10.1038/npjpcrm.2016.79.
 9. Svedsater H et al. NPJ Prim Care Respir J 2014; 24:14019.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.