Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Par JULUCA

Juluca indicēts tādu ar 1. tipa cilvēka imūndeficīta vīrusu (Human Immunodeficiency Virus, HIV-1) inficētu pieaugušo ārstēšanai, kuriem ir virusoloģisks nomākums (HIV-1 RNS <50 kopiju/ml), lietojot stabilu pretretrovīrusu līdzekļu shēmu vismaz sešus mēnešus, bez virusoloģiski neveiksmīgas terapijas anamnēzē un bez zināmas vai iespējamas rezistences pret kādu nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoru vai integrāzes inhibitoru.1

  • Juluca 50 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Uzzināt vairāk

Sper soli jaunajā 2 aktīvo vielu HIV terapijas ērā![1]

Atsauces:

  1. JULUCA (dolutegravīra + rilpivirīna) zāļu apraksts.
  2. TIVICAY (dolutegravīra) zāļu apraksts.
  3. EDURANT (rilpivirīna) zāļu apraksts.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2019 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.