Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Sper soli jaunajā 2 aktīvo vielu HIV terapijas ērā!1


HIV terapijas attīstība

Pateicoties ārstēšanai, HIV inficēto paredzamais dzīves ilgums tagad neatšķiras no vesela cilvēka vidējā dzīves ilguma.

  • Balstoties uz Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration rezultātiem, divdesmitgadnieks, kurš uzsācis HIV terapiju laikā no 2008. līdz 2010. gadam var sagaidīt savu 78. dzimšanas dienu.2
  • Lielākā daļa terapijas laika tiek paterēta, lai nodrošinātu virusoloģisko supresiju.2

Terapijas optimizācija līdz diviem medikamentiem pēc supresijas sasniegšanas var mazināt ARV medikamentu skaitu un iespējamo toksicitāti3

Uzziniet šeit vairāk, kā divu medikamentu shēma var palīdzēt jūsu pacientiem.

Atsauces:

  1. JULUCA (dolutegravīrs + rilpivirīns) zāļu apraksts. 2018. gada maijs.
  2. The Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013: a collaborative analysis of cohort studies. Lancet HIV. 2017;1-9 (published online May 10). http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3018(17)30066-8. Accessed July 18, 2017.
  3. Llibre JM, Hung CC, Brinson C, et al. Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies. Lancet 2018;391(10123):839–849.

Recepšu zāles.

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.

©2019 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs