Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Kāpēc DTG+RPV?


Dolutegravīrs un rilpivirīns
inovatīva kombinācija

Gluži kā tradicionālās trīs medikamentu shēmas, dolutegravīra un rilpivirīna kombinācija inhibē vīrusu dzīves cikla 2 dažādus posmus.1, 2, 11

Juluca_icons_2_x700

*Efektivitāte izteikta kā dalībnieku īpatsvars ar HIV slodzi <50 kopijas/ml.
 

 • 144. nedēļā 71 % DTG/ABC/3TC lietojušo un 63% „Atripla” lietojušo dalībnieku HIV-1 RNS koncentrācija bija <50 kopijas/ml (reakcijas atšķirība: 8,3 %, 95 % TI: 2,0 %-14,6 %, p = 0,010).3
 • 96. nedēļā 80 % dolutegravīru lietojušo un 68 % darunavīru/r lietojušo dalībnieku HIV-1 RNS koncentrācija bija <50 kopijas/ml (pielāgotā atšķirība: 12,4 %, 95 % TI: 4,7 % - 20,2 %, p = 0,002).4
 • 48. nedēļā 82 % dolutegravīru lietojušo un 71 % atazanavīru/r lietojušo dalībnieku HIV-1 RNS koncentrācija bija <50 kopijas/ml (vidējā atšķirība: 10,5 %, 95 % TI: 3,1 %-17,8 %, p = 0,005).5
 • 48. nedēļā 71% dolutegravīru lietojušo un 64 % raltegravīru lietojušo dalībnieku HIV-1 RNS koncentrācija bija <50 kopijas/ml (pielāgotā atšķirība: 7,4 %, 95 % TI: 0,7 % - 14,2 %, p = 0,03).6

Atsauces:

 1. TIVICAY (dolutegravīra) zāļu apraksts.
 2. EDURANT (rilpivirīna) zāļu apraksts. 2018. gada februāris.
 3. Walmsley S, Baumgarten A, Berenguer J, et al. Dolutegravir plus abacavir/lamivudine for the treatment of HIV-1 infection in antiretroviral therapy-naive patients: week 96 and week 144 results from the SINGLE randomized clinical trial. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015; 70(5):515-519.
 4. Molina J-M. Clotet B, van Lunzen J. et al; on behalf of the FLAMINGO study team. Once-daily dolutegravir versus darunavir plus ritonavir for treatment-naive adults with HIV-1 infection (FLAMINGO): 96 week results from a randomised. open-label, phase 3b study. Lancet HIV. 2015;2(4):e127-e136. doi: 10.1016/S2352-3018(15)00027-2.
 5. Orrell C, Hagins DP, Belonosova E, et al. Fixed-dose combination dolutegravir, abacavir, and lamivudine versus ritonavir-boosted atazanavir plus tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine in previously untreated women with HIV-1 infection (ARIA): week 48 results from a randomised, open-label, non-inferiority, phase 3b study. Published online July 17, 2017. Lancet HIV. doi: 10.1016/S2352-3018(17)30095-4.
 6. Cahn P, Pozniak AL, Mingrone H, et al; on behalf of the extended SAILING Study Team. Dolutegravir versus raltegravir in antiretroviral-experienced, integrase-inhibitor naive adults with HIV: week 48 results from the randomised, double-blind, non-inferiority SAILING study. Lancet. 2013;382(9893):700-708.
 7. Raffi F, Jaeger H, Quiros-Roldan E, et al; on behalf of the extended SPRING-2 Study Group. Once-daily dolutegravir versus twice-daily raltegravir in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection (SPRING-2 study): 96 week results from a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis. 2013;13(11):927-935.
 8. TRIUMEQ (dolutegravir/abacavir/lamivudine) Summary of Product Characteristics. March 2018.
 9. Pozniak AL, Morales-Ramirez J, Katabira E, et al; TMC 278-C 204 Study Group. Efficacy and safety of TMC 278 in antiretroviral-naive HIV-1 patients: week 96 results of a phase llb randomized trial. AIDS. 2010:24:55-65.
 10. Mills AM, Antinori A, Clotet B, et al; on behalf of the ECHO and THRIVE study groups. Neurological and psychiatric tolerability of rilpivirine (TMC278} vs. efavirenz in treatment-naïve, HIV-1-infected patients at 48 weeks. HIV Med. 2013;14:391-400.
 11. JULUCA (dolutegravīrs/rilpivīns) zāļu apraksts.

Recepšu zāles.

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.

©2019 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs