Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Vadlīnijas

DTG + RPV kombinācija tagad ir ieteikta DHHS un EACS ārstēšanas vadlīnijās.1, 2DHHS vadlīnijas, 2017. gada oktobris

  • AI iesaka* DTG + RPV terapijas maiņai pacientiem ar kontrolētu vīrusu slodzi1

*Pārliecinošs ieteikums, kas pamatojas uz vismaz vienu randomizētu pētījumu ar klīniskajiem rezultātiem un/vai apstiprinātiem laboratoriskajiem mērķa rezultātiem.1

>> Skatīt DHHS vadlīnijasEACS vadlīnijas, 2017. gada oktobris

  • DTG + RPV iekļauti kā izvēle pacientiem ar kontrolētu vīrusu slodzi, ja nepieciešama terapijas maiņa.2

>> Skatīt EACS vadlīnijas

Atsauces:

  1. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. October 17, 2017. https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf. Accessed February 12, 2018.
  2. European AIDS Clinical Society. Guidelines. Version 9.0. October 2017. http://www.eacsociety.org/files/guidelines_9.0-english.pdf. Accessed February 12, 2018.

Recepšu zāles.

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.

©2019 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs