Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Pacientu atpazīšana

Ja Jūsu pieaugušais pacients ar smagu, grūti ārstējamu astmu saņem augstu IKS devu un papildu balstterapiju(-as), kā arī, ja viņam ir paasinājumi anamnēzē un ir eozinofīlais astmas fenotips, piedāvājiet viņam Nucala terapiju. Noskaidrojiet, kā atpazīt piemērotus pacientus ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu, izmantojot standarta asinsanalīzes. 1

 

Vai Jūs atpazītu smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu?

Smaga astma ir heterogēna slimība, kurai ir dažādi fenotipi ar specifiskām klīniskajām un patofizioloģiskajām iezīmēm. 2-5”Smaga eozinofilā” astma attiecas uz astmas tipu, kas ir smags un kura gadījumā ir paaugstināta eozinofilo leikocītu koncentrācija. 167

Pirms pacientam diagnosticēt “smagu” astmu, ārstiem vajadzētu pārliecināties, ka pacientsievēro savu pašreizējo astmas medikamentu lietošanu un ka blakusslimības ir izslēgtas. 2

 

Vai Jūs atpazīstat šādu pacientu?

Izdomāts klīniskais gadījums, kas paredzēts tikai ilustrēšanai:


 

Vecums: 50
Astma diagnosticēta: pirms 20 gadiem;
Pašreizējā terapija: augstas inhalējamo kortikosteroīdu/garas darbības beta agonistu (IKS/GDBA) uzturošās devas, OKS un īsas darbības beta agonistu (ĪDBA) lietošana laiku pa laikam pēc vajadzības;
GINA klasifikācija: nekontrolēta astma, 4. pakāpe;
Galvenā klīniskā problēma: astmas paasinājumu virkne pēdējā gada laikā, neskatoties uz ārstēšanas režīma ievērošanu;
Eozinofilo leikocītu līmenis: 280 šūnas/μL izmeklēšanas brīdī;
Paredzamais FEV1: 70 %

Galvenā pacienta dzīvesveida problēma: baidās no hospitalizācijām nākotnē un raizējas par nepieciešamību atstāt darbu pastāvīgā elpas trūkuma dēļ:

  • Frustrēta par nespēju pienācīgi veikt savu darbu apgrūtinošo simptomu dēļ.
  • Nepārtraukti raizējas par savu nākotni, it sevišķi par izolācijas iespēju.
  • Nevēlas kļūt par vēl lielāku slogu saviem draugiem un ģimenei.

Pacientu atpazīšana, kuri varētu gūt labumu no Nucala

Kad pacienti ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu, kuri saņem augstas IKS devas un papildu balstterapiju(-as), turpina ciest no paasinājumiem, eozinofilā iekaisuma marķieriem var būt svarīga nozīme viņu ārstēšanas uzlabošanā.

Ņemot vērā to, ka šajā situācijā paaugstināts eozinofilo leikocītu daudzums ir saistīts ar smagiem astmas paasinājumiem un to, ka tagad ir pieejama mērķēta papildterapija, kas darbojas, bloķējot interleikīnu (IL) 5, lai samazinātu eozinofilo leikocītu veidošanos un izdzīvošanu, 1 pacienta eozinofilā leikocītu koncentrācija var kļūt par svarīgu diagnostiskā procesa daļu. Eozinofilo leikocītu līmeni var noteikt ar standarta asinsanalīzēm.

Vai Jūsu pieaugušajam pacientam ar smagu, grūti ārstējamu eozinofilo astmu varētu būt piemērota Nucala mērķētā papildterapija?

Nucalai klīniskās izstrādes programmā, izmantojot 3 kritērijus, izvērtēja tā efektivitāti speciāli atlasītā pacientu grupā, kuriem ir smaga, grūti ārstējama eozinofilā astma un kuri visticamāk gūs labumu no ārstēšanas: 1

1. Pašreizējā terapija – augstas inhalējamo kortikosteroīdu (IKS) devas un papildu balstterapija(-s);

2. Paasinājumi anamnēzē – divi vai vairāk paasinājumi iepriekšējo 12 mēnešu laikā un/vai atkarība no sistēmiskiem kortikosteroīdiem;

3. Eozinofilo leikocītu līmenis asinīs ≥ 150 šūnas/µL terapijas sākumā vai ≥ 300 šūnas/µL iepriekšējo 12 mēnešu laikā (ko noteica ar standarta asinsanalīzēm).

Atsauces:

  1. Nucala zāļu apraksts, GSK.
  2. Chung KF et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Resp J 2014; 43:343–373.
  3. Campo P et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2013; 23:76–88. 
  4. Garcia G et al. Eur Respir Rev 2013; 22:251–257.
  5. Corren J. Discov Med 2013; 15:243–249.
  6. Pavord ID et al. Lancet 2012; 380:651–659.
  7. Ortega H. Eur Respir J 2014; 44:239–241.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.