Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Īsumā par Relvar

Relvar Ellipta ir ICS/LABA kombinācija astmas un HOPS ārstēšanai. 

  • Relvar Ellipta 92/22 mkg
  • Relvar Ellipta 184/22 mkg* 

*Relvar Ellipta 184/22 mkg nav indicēts HOPS ārstēšanai. 

Uzzināt vairāk

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.