Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Īsumā par Relvar

 

Relvar  ir kombinēts, inhalējams medikaments, ko lieto elpceļu slimību ārstēšanai. 1 Tā sastāvā ir :

  • flutikazona furoāts (FF) - jauns inhalējamais kortikosteroīds ar uzlabotu farmakokinētiku salīdzinājumā ar citiem inhalējamajiem glikokortikosteroīdiem; 2-4
  • vilanterols (VI) - jauns, izteikti selektīvs, garas darbības β2-adrenoceptoru (β2-AR) agonists. 5

 

Abas aktīvās vielas darbojas 24 stundas 35 , tādējādi Relvar  ir vienīgais IKS/LABA, kas nodrošina nepārtrauktu 24 stundu efektivitāti ar vienu dienas devu.

Relvar  nav pierādītas efektivitātes un dzīves kvalitātes uzlabojuma atšķirības salīdzinājumā ar Seretide. 67

Relvar  drošums tika pārbaudīts uz 7034 astmas pacientiem un 6237 HOPS pacientiem. Relvar ir vispārēji labi panesams, un tā drošuma profils liecina par to, ka tas drošuma ziņābūtiski neatšķiras no citām IKS/GDBA kombinācijām. 1

Relvar Inhalators

Relvar  ir pieejams vienkāršā un intuitīvi lietojamā inhalatorā – Ellipta. To ir viegli lietot, un deva tiek sagatavota ar vienu darbību.

Atsauces

  1. Relvar Ellipta zāļu apraksts 2017.
  2. Salter M et al. Pharmacological properties of the enhanced-affinity glucocorticoid fluticasone furoate in vitro and in an in vivo model of respiratory inflammatory disease. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2007; 293(3): L660–7. [PubMed]
  3. Valotis A et al. Human receptor kinetics and lung tissue retention of the enhanced-affinity glucocorticoid fluticasone furoate. Resp Res. 2007; 8:54. [Pubmed]
  4. Rossios C et al. Long-acting fluticasone furoate has a superior pharmacological profile to fluticasone propionate in human respiratory cells. Eur J Pharmacol. 2011; 670: 244–51. [PubMed]
  5. Slack RJ, Barrett VJ, Morrison VS, Sturton RG, Emmons AJ, Ford AJ, Knowles RG. In vitro pharmacological characterization of vilanterol, a novel long-acting β2-adrenoceptor agonist with 24-hour duration of action. J Pharmacol Exp Ther. 2013;344(1):218–30. [PubMed]
  6. Woodcock A, Bleecker ER, Lötvall J, O'Byrne PM, Bateman ED, Medley H, Ellsworth A, Jacques L, Busse WW. Efficacy and safety of fluticasone furoate/vilanterol compared with fluticasone propionate/salmeterol combination in adult and adolescent patients with persistent asthma: a randomized trial. Chest. 2013;144(4):1222–9. [PubMed]
  7. Agustí A, de Teresa L, De Backer W, Zvarich MT, Locantore N, Barnes N, Bourbeau J, Crim C. A comparison of the efficacy and safety of once-daily fluticasone furoate/vilanterol with twice-daily fluticasone propionate/salmeterol in moderate to very severe COPD. Eur Respir J. 2014;43(3):763–72. [PubMed]
  8. Dransfield MT et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials. Lancet Respir Med 2013;1(3): 210–223. [Pubmed]

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.