Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Publikācijas

 

Salfordas plaušu pētījums (SLS) – astma

Astmas Salfordas plaušu pētījums (Salford Lung Study, turpmāk tekstā SLS) – pirmais pētījums plašai un visaptverošai astmas pacientu grupai, kas pētīja astmas zāļu efektivitāti normālos klīniskās aprūpes apstākļos.

Lasīt vairāk

 

Relvar un HOPS

Salford Lung Study (SLS) ir pirmais un šobrīd vienīgais HOPS pētījums 1, kurā, vienlaikus tieši novērojot tipiskus HOPS pacientus ikdienas klīniskajā praksē, tika noteikta medikamenta efektivitāte un drošums.

Šī pētījuma mērķis bija salīdzināt Relvar  Ellipta (flutikazona furoāta/vilanterola) un patreizējās terapijas efektivitāti HOPS pacientiem.

Lasīt vairāk

 

Relvar Ellipta zāļu apraksts

 

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.