Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Salfordas plaušu pētījums (SLS) - astma

 

Astmas Salfordas plaušu pētījums (Salford Lung Study, turpmāk tekstā SLS) – pirmais pētījums plašai un visaptverošai astmas pacientu grupai, kas pētīja astmas zāļu efektivitāti normālos klīniskās aprūpes apstākļos.

 

SLS pētījuma galvenie astmas ārstēšanas rezultāti

Ārstējot pacientus ar Relvar, ir divreiz lielāka iespēja uzlabot astmas kontroli:

Relvar uzlabo astmas kontroli* ievērojami vairāk pacientiem, salīdzinot ar ICS monoterapijas turpināšana ikdienas klīniskajā praksē. 1 †‡

 

 

Attēlotie dati ir no pacientu apakšgrupas, kuriem bija izrakstīta ICS monoterapija pirms randomizācijas – saskaņā ar Relvar ES licenci. 1

 

 

Relvar uzlabo astmas kontroli salīdzinājumā ar pacienta sākotnējo stāvokli: 1*†‡

 

 

*AKT (astmas kontroles tests) ir Quality Metric Inc. tirdzniecības zīme.

Astmas kontroles līmenis saglabājas visus 12 mēnešus

Konsekvents un ilgstošs pārākums salīdzinājumā ar ICS visā pētījuma 12 mēnešu periodā.

Attēlotie dati ir no pacientu apakšgrupas, kuriem bija izrakstīta ICS monoterapija pirms randomizācijas – saskaņā ar Relvar ES licenci. 1

Šis pētījums attiecas uz plašu pacientu populāciju – 3026 PEA un 4233 ārstēt paredzētiem pacientiem – no kuriem 36 % saņēma ICS monoterapiju un 64 % – ICS/LABA kombināciju (ārstēt paredzētā populācija). 1

Pētījuma primārais mērķa rezultāts‡ tika sasniegts (p < 0,001) 1
 

 

Relvar panesamība

Relvar un ICS nevēlamo blakusparādību (NBP) profili bija līdzīgi – nopietnas NBP ziņoja 13 % (284) pacientu. 1

Apmēram 1 % pacientu (42 gadījumi uz 4233 pacientiem) abās ārstēšanas grupās bija pneimonija (nopietna NBP): 1

 • 24 gadījumi 23 pacientiem, kuri lietoja Relvar,
 • 18 gadījumi 16 pacientiem, kuri lietoja ierasto terapiju.

 

Relvar priekšrocības

24 stundas nepārtraukta efektivitāte vienā dienas devā  45

 • Izteiktāks uzliesmojumu biežuma samazinājums, salīdzinot ar pacientiem, kas lietoja ICS 6
 • Tas viss – viegli lietojamā inhalatorā. 7

Pētījuma dizains

52 nedēļu atvērtā tipa RKT, kurā piedalījās 4233 Lielbritānijas pacientu un kurā Relvar tika salīdzināts ar ierasto terapiju – atkarībā no ģimenes ārsta lēmuma (ICS vai ICS/LABA). Attēlotie dati ir no pacientu apakšgrupas, kuriem bija izrakstīta ICS monoterapija pirms randomizācijas – saskaņā ar Relvar ES licenci. Šis pētījums attiecas uz plašu pacientu populāciju – 3026 PEA un 4233 ārstēt paredzētiem pacientiem –, no kuriem 36 % saņēma ICS monoterapiju un 64 % – ICS/LABA kombināciju (ārstēt paredzētā populācija). Primārais mērķa rezultāts bija uzlabojums astmas kontroles testā (AKT) par ≥ 3 punktiem vai kopējais AKT rezultāts ≥ 20 punkti – pacientiem, kuri uzsāka Relvar lietošanu, salīdzinājumā ar pacientiem, kuri turpināja saņemt parasto aprūpi,* pēc 6 mēnešiem primārās efektivitātes analīzes (PEA) populācijā. 2
 

Piezīmes

*Primārais mērķa rezultāts bija uzlabojums astmas kontroles testā (AKT) par ≥ 3 punktiem vai kopējais AKT rezultāts ≥ 20 punkti – pacientiem, kuri uzsāka Relvar lietošanu, salīdzinājumā ar pacientiem, kuri turpināja saņemt parasto aprūpi,* pēc 6 mēnešiem primārās efektivitātes analīzes (PEA) populācijā. Tas tika sasniegts (p < 0,001). 1

†Pacienti turpināja saņemt savu ģimenes ārstu noteikto ārstēšanu.

‡Pacientiem šajā apakškopā tikai uzsākta Relvar terapija vai turpināta ICS monoterapija.

PEA populācija bija visi ārstēt paredzētie pacienti ar kopējo ACT rezultātu < 20 punktiem salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli.

ACT ir Quality Metric Inc. tirdzniecības zīme.
 

Atsauces:

 1. Woodcock A, et al. Effectiveness of fluticasone furoate plus vilanterol on asthma control in clinical practice: an open-label, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32397-8.
 2. Schatz M, et al. The minimally important difference of the Asthma Control Test. J Allergy Clin Immunol 2009; 124: 719–723.
 3. Woodcock A, et al. The Salford Lung Study protocol: a pragmatic, randomised phase III real-world effectiveness trial in asthma. BMC Pulm Med 2015; 15:160.
 4. Relvar Ellipta ZA; GlaxoSmithKline; 2017.
 5. Bernstein DI, et al. Fluticasone furoate (FF)/vilanterol (100/25 mcg or 200/25 mcg) or FF (100 mcg) in persistent asthma. J Asthma. 2015; 52(10): 1073–1083.
 6. Bateman ED, et al. Once-daily fluticasone furoate (FF)/vilanterol reduces risk of severe exacerbations in asthma versus FF alone. Thorax. 2014; 69: 312–319.
 7. Svedsater H, et al. Ease of use of the ELLIPTA™ dry powder inhaler: data from three randomised controlled trials in patients with asthma. NPJ Prim Care Resp.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.