Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Doties uz Aizvērt Uz augšu

Izrakstīšanas nosacījumi

 

Ērta lietošana vienu reizi dienā

TIVICAY (dolutegravīrs) ir reizi dienā lietojams, Integrāzes inhibitors bez farmakokinētikas pastiprinātāja, kas indicēts kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) inficētu pieaugušo, pusaudžu un par 6 gadiem vecāku bērnu ārstēšanai. 1

  • Maza tablete
  • Var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm 1**
  • Nav jālieto kādā noteiktā diennakts laikā 1
  • Nav jālieto farmakokinētiku pastiprinoši līdzekļi 1
  • Tikai dažas nozīmīgas mijiedarbības ar biežāk lietotām zālēm 12

 

Ieteikumi par devām 1

Tivicay Prescribe

 

Pieejamās devas tabletēs 1

  • 10 mg apvalkotās tabletes: baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes aptuveni 6 mm diametrā
  • 25 mg apvalkotās tabletes: bāli dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes aptuveni 7 mm diametrā
  • 50 mg apvalkotās tabletes: dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes aptuveni 9 mm diametrā

 

Kontrindikācijas 1

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām. Lietošana vienlaikus ar dofetilīdu.

*Jālieto kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem. 1
**Ja ir rezistence pret INI grupu, TIVICAY vēlams lietot kopā ar uzturu, lai pastiprinātu kopējo iedarbību (īpaši pacientiem ar Q148 mutācijām).
1
Ja ir rezistence pret integrāzes inhibitoriem, datu, lai ieteiktu dolutegravīra devu pusaudžiem un bērniem, ir nepietiekami. 1

Tivicay▼ zāļu apraksts

Atsauces:

  1. TIVICAY (dolutegravir) zāļu apraksts, GSK.
  2. Kandel CE, Walmsley S. Dolutegravir - a review of the pharmacology, efficacy, and safety in the treatment of HIV. Drug Design, Development and Therapy. 2015:9 3547-3555.

 

Recepšu zāles.
 
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Tivicay pieder vai uz licences līguma pamata ir nodots ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs