Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Doties uz Aizvērt Uz augšu

Drošums

 

Biežākās blakusparādības

TIVICAY (dolutegravīra) 2.b un 3. fāzes klīniskajos pētījumos biežākās* ārstēšanas izraisītās blakusparādības bija šādas: 1

 

Tivicay safety

 

Zāļu mijiedarbība

TIVICAY ir raksturīgas dažas nozīmīgas mijiedarbības reakcijas ar bieži lietotām zālēm. 1-5

Tālāk dotā tabula ir noderīgs palīglīdzeklis, lietojot TIVICAY vienlaikus ar citām zālēm, kuras, iespējams, lieto jūsu pacienti.*

 

Tivicay safety

*Tabula nav visaptveroša.
§Pediatriskajiem pacientiem atbilstoši ķermeņa masai noteiktā vienreiz dienā lietojamā deva jālieto divās reizēs dienas laikā. 1

Pilnīgāku mijiedarbības reakciju sarakstu lūdzam skatīt Liverpūles Universitātes HIV DDI datubāzē šeit.

 

Kontrindikācijas

TIVICAY un dofetilīda vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta, jo ir iespējama dzīvībai bīstama toksicitāte, ko rada augsta dofetilīda koncentrācija. 1

Vairāk informācijas par Tivicay drošumu lūdzam skatīt zāļu aprakstā šeit.

Atsauces:

  1. TIVICAY (dolutegravir) zāļu apraksts, 2017.
  2. Fantauzzi A, Turriziani O, Mezzaroma I. Potential benefit of dolutegravir once daily: efficacy and safety. HIV/AIDS (Auckl). 2013;5:29-40.
  3. Teixeira R, Nascimento Y, Crespo D. Safety aspects of protease inhibitors for chronic hepatitis C: adverse events and drug-to-drug interactions. Braz J Infect Dis. 2013;17(2):194-204.
  4. Patel P, Song I, Borland J, et al. Pharmacokinetics of the HIV integrase inhibitor S/GSK1349572 co-administered with acid- reducing agents and multivitamins in healthy volunteers. J Antimicrob Chemother. 2011;66(7):1567-1572.
  5. Kandel CE, Walmsley S. Dolutegravir - a review of the pharmacology, efficacy, and safety in the treatment of HIV. Drug Design, Development and Therapy. 2015:9 3547-3555.

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Tivicy pieder vai uz licences līguma pamata ir nodots ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.