Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Vienreiz dienā lietojamais TRELEGY Ellipta (FF/UMEC/VI, 92/55/22mkg) ir indicēts kā balstterapijas līdzeklis pieaugušiem pacientiem ar vidēji smagu līdz smagu hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS), kuru stāvoklis netiek atbilstoši kontrolēts, lietojot inhalējama kortikosteroīda un ilgstošas darbības β2 agonista kombināciju.1

  • Trelegy Ellipta 92/55/22mkg
     

Uzzināt vairāk

 

Vienīgā vienreiz dienā inhalējamā HOPS ārstēšanai paredzētā trīskāršā zāļu kombinācija.1

Uzzināt vairāk

Atsauces:

  1. TRELEGY Ellipta zāļu apraksts, GSK 2017.
  2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017; 196(4): 438-446.
  3. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26: 16079
  4. Riley JH et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1873-80. Svedsater H et al. BMC Pulm Med 2013; 13: 72.

Recepšu zāles.

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

Trelegy un Ellipta preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.

TRELEGY Ellipta izstrādāta sadarbībā ar INNOVIVA.