Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

TRELEGY Ellipta indikācija 

Vienreiz dienā lietojamais TRELEGY Ellipta jeb flutikazona furoāta, umeklidīnija un vilanterola 92, 55 un 22 mkg kombinācija ir indicēts kā balstterapijas līdzeklis pieaugušiem pacientiem ar vidēji smagu līdz smagu hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS), kuru stāvoklis netiek atbilstoši kontrolēts, lietojot inhalējama kortikosteroīda un ilgstošas darbības β2 agonista kombināciju.1


HOPS pacientiem, kuru slimība netiek kontrolēta ar ICS un LABA kombināciju, var palīdzēt trīskāršā terapija:

Doties uz  Aizvērt  Uz augšu

pacientu, kuri lietoja ICS un LABA kombināciju, divu gadu laikā bija slimības uzliesmojums, kura dēļ bija nepieciešama terapeitiska iejaukšanās. ** 3

pacientu, kuri lietoja ICS un LABA kombināciju, elpas trūkums joprojām progresēja*2


Dažādie inhalatori, to lietošanas tehnikas un biežums var mulsināt pacientus un būtiski ietekmēt HOPS terapijas ārstēšanas iznākumu.
4-6

* Saskaņā ar analīzes rezultātiem par Lielbritānijas Klīniskās prakses pētījumu datubāzē iekļautu HOPS pacientu grupu, kuriem nozīmētas ICS un LABA kombinācijas (n = 25 611), konstatēts, ka 87% pacientu dispnojas novērtējums pēc MRC metodes ir ≥ 2.3
** Dati par 426 pacientiem ar smagu un ļoti smagu HOPS, kuriem bija nozīmēta flutikazona propionāta un salmeterola kombinācija (500/50 mkg).
Pacienti šīs zāles saņēma divus gadus ilga randomizēta dubultmaskēta kontrolēta daudzcentru pētījuma laikā, kad tika vērtēta flutikazona propionāta / salmeterola kombinācijas efektivitāte un drošums salīdzinājumā ar tiotropiju.
2

ICS – inhalējamie kortikosteroīdi; LABA – ilgstošas darbības β2 agonisti; MRC – Medicīnisko pētījumu padome (Medical Research Council).


Trelegy Ellipta
- pirmā un vienīgā vienreiz dienā inhalējamā trīskāršā zāļu kombinācija pacientiem ar HOPS simptomiem un uzliesmojumu risku1

BUD – budezonīds; FF – flutikazona furoāts; FOR – formoterols; ICS – inhalējamie kortikosteroīdi;
LAMA – ilgstošas darbības muskarīna antagonists; LABA – ilgstošas darbības β2 agonists; 
UMEC – umeklidīnijs; VI – vilanterols.
 

Pētījumā FULFIL ir novērots, ka salīdzinājumā ar budezonīda un formoterola kombināciju, kas tika ievadīta ar Turbuhaler, Trelegy Ellipta:7

 • būtiski (par 171 ml) uzlaboja minimālo FEV1 un plaušu funkciju.6

Adaptēts no Lipson et al. 2017.6
 

 • būtiski (par 35 %) samazināja gada laikā novēroto vidēji smago un smago HOPS uzliesmojumu biežumu.6

Adaptēts no Lipson et al. 2017.6
 

Uzzināt vairāk par Trelegy efektivitāti un drošumu

Pēc Trelegy Ellipta lietošanas visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības ir nazofaringīts, galvassāpes un augšējo elpceļu infekcija. HOPS pacientiem, kas saņem Inhalējamos kortikosteroīdus (arī Trelegy Ellipta), ir novērota pneimonijas sastopamības palielināšanās. Nav klīnisko datu, kas pamato Trelegy Ellipta lietošanu akūtu bronhu spazmu novēršanai vai akūtu HOPS uzliesmojumu ārstēšanai (t. i., lietošanu glābšanas zāļu veidā).
 

Tikai viena inhalācija dienā vienkāršai ārstēšanās rutīnai.1
 

Ar ērti lietojamo inhalatoru Ellipta, kam priekšroku dod ievērojami vairāk HOPS pacientu, un kas salīdzinājumā ar FDI lietošanu rada būtiski mazāku kritisko kļūdu skaitu.8

 • HOPS pacientu inhalatoru izvēle

 

Adaptēts no Lipson  et al. 2017.6


Adaptēts no van der Palen et al. 2016.8
 

 • HOPS pacienti (%), kuri pieļāvuši vismaz vienu kritisku kļūdu, lietojot Ellipta vai FDI **

Adaptēts no van der Palen et al. 2016.8

FDI – fiksētu devu inhalators.
* Definētas kā tādas kļūdas, kas rada iespējamību, ka zāles netiks inhalētas vai tiks inhalēts minimāls to daudzums.
** Šajā pētījumā tika vērtētas kritiskās kļūdas, lietojot visizplatītākā tipa FDI, kuri pirms lietošanas jāsakrata.
Visbiežākā kritiskā kļūda, lietojot FDI, bija slikta izsmidzināšanas un inhalācijas koordinācija.8

Uzzināt vairāk par Trelegy Ellipta lietošanu un ierīci

 

Atsauces:

 1. Trelegy Ellipta zāļu apraksts, GSK 2017.
 2. Mullerova H et al. PLoS One 2014; 9:e85540.
 3. Wedzicha JA et al. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177:19–26.
 4. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (GOLD) 2017. www.goldcopd.org, accessed September 2017. c 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner.
 5. Melani AS et al. Respir Med 2011; 105:930–938.
 6. Bourbeau J, Bartlett SJ. Thorax 2008; 63:831–838.
 7. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med 2017; 196:438–446.
 8. van der Palen J et al. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26:16079.
 9. Svedsater H et al. BMC Pulm Med 2013; 13:72–86.

Recepšu zāles.

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

Trelegy, Relvar, Incruse un Ellipta preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.

Citas šeit minētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums.

TRELEGY Ellipta izstrādāta sadarbībā ar INNOVIVA.