Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Par Triumeq

TRIUMEQ (dolutegravīrs/abakavīrs/lamivudīns) ir pirmā vienā tabletē ietvertā shēma uz dolutegravīra bāzes.

  • Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg apvalkotās tabletes

Uzzināt vairāk

Shēmas uz dolutegravīra bāzes

Skatīt 5 priekšrocības, izvēloties dolutegravīru par pamata PRT līdzekli iepriekš neārstētiem pacientiem ar HIV infekciju, kā arī informāciju par ārstēšanas shēmas optimizēšanu.

Uzzināt vairāk

Video

Skaidrojošs vizuālais materiāls par dolutegravīru

Noskatieties īsu videomateriālu par dolutegravīru un iezīmēm, ar ko tas atšķiras no citiem integrāzes inhibitoriem.

Atsauces:

  1. TRIUMEQ (dolutegravīrs/abakavīrs/lamivudīns) zāļu apraksts, 2017. gada janvāris.

Recepšu zāles.
  ▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Triumeq pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.