Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Izrakstīšanas nosacījumi


Vienu reizi dienā lietojamais TRIUMEQ pacientam atvieglo zāļu dozēšanu un lietošanu

TRIUMEQ (dolutegravīrs/abakavīrs/lamivudīns) indicēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV) inficētu pieaugušo un par 12 gadiem vecāku pusaudžu, kuru ķermeņa masa ir vismaz 40 kg, ārstēšanai. 1


ieteikumi par devām 1

Pirms ārstēšanas sākšanas ar abakavīru saturošām zālēm visiem ar HIV inficētiem pacientiem jāveic skrīnings uz HLA-B*5701 alēles klātbūtni. Abakavīru nedrīkst lietot pacientiem, kas, kā zināms, ir HLA-B*5701 alēles nēsātāji. 1Vairāk par HLA-B*5701 skrīningu atradīsit šeit.


Ērta dozēšana


Kontrindikācijas
1

Paaugstināta jutība pret dolutegravīru, abakavīru vai lamivudīnu vai jebkuru no palīgvielām. Lietošana vienlaikus ar dofetilīdu.

*TRIUMEQ ir fiksētas devas tablete, ko nedrīkst parakstīt pacientiem, kam jākoriģē deva. Ja zāļu lietošana ir jāpārtrauc vai jāpielāgo deva, pieejamas atsevišķas dolutegravīru, abakavīru un lamivudīnu saturošas zāles. 1

TRIUMEQ nav ieteicams pacientiem, kam ir rezistence pret integrāzes inhibitoriem. 1

TRIUMEQ nav ieteicams lietot vienlaikus ar efavirenzu, nevirapīnu, rifampicīnu vai
tipranavīru/ritonavīru
. 1
 

Triumeq▼ zāļu apraksts

Atsauces:

  1. TRIUMEQ (dolutegravīrs/abakavīrs/lamivudīns) zāļu apraksts, GSK.
  2. Kandel CE, Walmsley S. Dolutegravir - a review of the pharmacology, efficacy, and safety in the treatment of HIV. Drug Design, Development and Therapy. 2015:9 3547-3555.

Recepšu zāles.
  ▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Triumeq pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.