Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Pārskats par HIV terapiju

GSK un ViiV Healthcare misija ir nodrošināt inovatīvas zāles cilvēkiem ar HIV infekciju. 
Šeit pieejama jaunākā informācija par mūsu piedāvāto zāļu klāstu HIV infekcijas ārstēšanai.

Recepšu zāles.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2020 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.

Dovato zāļu apraksts šeit