Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Pārskats par HIV terapiju

GSK un ViiV Healthcare misija ir nodrošināt inovatīvas zāles cilvēkiem ar HIV infekciju. 
Šeit pieejama jaunākā informācija par mūsu piedāvāto zāļu klāstu HIV infekcijas ārstēšanai.


Shēmas uz dolutegravīra bāzes

Dolutegravīrs ir integrāzes inhibitors (INI), kas izstrādāts tā, lai apmierinātu pacienta galvenās vajadzības. Šeit iespējams uzzināt vairāk par priekšrocībām, izvēloties dolutegravīru par pamata līdzekli HIV infekcijas ārstēšanai.

Uzzināt vairāk 

Recepšu zāles.
▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.

Tivicay zāļu apraksts šeit

Triumeq zāļu apraksts šeit