Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Vadlīnijas
 

EACS, DHHS un IAS vadlīnijās dolutegravīrs kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem ieteikts kā pirmās līnijas terapijas variants HIV infekcijas ārstēšanai. 1-3


Klikšķinot uz tālāk dotajām saitēm, skatiet vadlīnijas pilnā apjomā.

Atsauces:

  1. European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines. Version 9.0 - October 2017. Available at: http://www.eacsociety.org/files/guidelines_9.0-english.pdf. Last accessed 23rd May 2018.
  2. Department of Health and Human Services (DHHS) Panel. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. July 14, 2016. Available at: http://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-treatment-guidelines/0  Last accessed 7th July 2017.
  3. Günthard HF, Saag MS, Benson CA, et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults 2016 Recommendations of the International Antiviral Society–USA Panel. JAMA. 2016;316(2):191-210. Available at: https://www.iasusa.org/content/antiretroviral-drugs-treatment-and-prevention-hiv-infection-adults-2016-recommendations Last accessed 7th July 2017.
  4. World Health Organization (WHO) guidelines on HIV treatment. Available at: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/en/ Last accessed 7th July 2017.

Recepšu zāles.
▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.


Tivicay zāļu apraksts šeit

Triumeq zāļu apraksts šeit