Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Publikācijas Doties uz Uz augšu Aizvērt


STRIIVING pētījums, 48 nedēļas (iepriekš ārstēti pacienti)

Dolutegravīrs/abakavīrs/lamivudīns salīdzinājumā ar pašreizējo PRT pacientiem ar virusoloģisku nomākumu (STRIIVING): 48 nedēļas ilgs, randomizēts, atklāts, 3.b fāzes līdzvērtīguma pētījums.

Trottier B, Lake JE, Logue K, Brinson C, Santiago L, Brennan C, Koteff JA, Wynne B, Hopking J, Granier C, Aboud M. Antivir Ther. 2017 Apr 12. doi: 10.3851/IMP3166.

Lasīt kopsavilkumu.

 

SINGLE pētījums, 96 un 144 nedēļas (iepriekš neārstēti pacienti)

Dolutegravīrs kombinācijā ar abakavīru/lamivudīnu HIV-1 infekcijas ārstēšanai iepriekš ar pretretrovīrusu terapiju neārstētiem pacientiem: randomizētā klīniskā pētījuma SINGLE 96. un 144. nedēļas rezultāti (salīdzinājumā ar Atripla).

Walmsley S, Baumgarten A, Berenguer J, Felizarta F, Florence E, Khuong-Josses MA, Kilby JM, Lutz T, Podzamczer D, Portilla J, Roth N, Wong D, Granier C, Wynne B, Pappa K. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Dec 15;70(5):515-9.

Lasīt kopsavilkumu.

 

FLAMINGO pētījums, 96 nedēļas (iepriekš neārstēti pacienti)

Vienreiz dienā lietota dolutegravīra un darunavīra un ritonavīra kombinācijas salīdzinājums iepriekš neārstētiem pieaugušajiem ar HIV-1 infekciju (FLAMINGO): randomizēta, atklāta, 3.b fāzes pētījuma 96 nedēļu rezultāti.

Molina JM, Clotet B, van Lunzen J, Lazzarin A, Cavassini M, Henry K, Kulagin V, Givens N, de Oliveira CF, Brennan C; on behalf of the FLAMINGO study team. Lancet HIV. 2015 Apr;2(4):e127-36.

Lasīt kopsavilkumu.

 

VIKING-3 pētījums, 24 nedēļas (iepriekš intensīvi ārstēti pacienti)

Dolutegravīrs iepriekš ar pretretrovīrusu terapiju ārstētiem pacientiem, kuriem ir pret raltegravīru un/vai elvitegravīru rezistenta HIV-1 infekcija: 3. fāzes pētījuma VIKING-3 24 nedēļu rezultāti.

Castagna A, Maggiolo F, Penco G, Wright D, Mills A, Grossberg R, Molina JM, Chas J, Durant J, Moreno S, Doroana M, Ait-Khaled M, Huang J, Min S, Song I, Vavro C, Nichols G, Yeo JM; for the VIKING-3 Study Group. J Infect Dis. 2014 Aug 1;210(3):354-62.

Lasīt kopsavilkumu.

 

SPRING-2 pētījums, 96 nedēļas (iepriekš neārstēti pacienti)

Vienreiz dienā lietots dolutegravīrs salīdzinājumā ar divreiz dienā lietotu raltegravīru iepriekš ar pretretrovīrusu terapiju neārstētiem pieaugušajiem, kuriem ir HIV-1 infekcija (SPRING-2 pētījums): randomizēta, dubultmaskēta līdzvērtīguma pētījuma 96 nedēļu rezultāti

Raffi F, Jaeger H, Quiros-Roldan E, Albrecht H, Belonosova E, Gatell JM, Baril JG, Domingo P, Brennan C, Almond S, Min S; on behalf of the extended SPRING-2 Study Group. Lancet Infect Dis. 2013 Nov;13(11):927-35.

Lasīt kopsavilkumu.

 

SAILING pētījums, 48 nedēļas (iepriekš ārstēti, INI nelietojuši pacienti)

Dolutegravīrs salīdzinājumā ar raltegravīru iepriekš ar pretretrovīrusu līdzekļiem ārstētiem, bet integrāzes inhibitorus nelietojušiem pieaugušajiem ar HIV infekciju: randomizēta, dubultmaskēta, līdzvērtīguma pētījuma SAILING 48. nedēļas rezultāti

Cahn P, Pozniak AL, Mingrone H, Shuldyakov A, Brites C, Andrade-Villanueva JF, Richmond G, Buendia CB, Fourie J, Ramgopal M, Hagins D, Felizarta F, Madruga J, Reuter T, Newman T, Small CB, Lombaard J, Grinsztejn B, Dorey D, Underwood M, Griffith S, Min S;  on behalf of the extended SAILING Study Team. Lancet. 2013 Aug 24;382(9893):700-8.

Lasīt kopsavilkumu.

 

DTG efektivitāte galveno apakšgrupu pacientiem (iepriekš neārstētiem pacientiem)

Dolutegravīra efektivitāte pēc 48 nedēļām galvenajās apakšgrupās iepriekš neārstētiem ar HIV inficētiem cilvēkiem trīs randomizētos pētījumos

Raffi F, Rachlis A, Brinson C, Arasteh K, Górgolas M, Brennan C, Pappa K, Almond S, Granier C, Nichols WG, Cuffe RL, Eron J Jr, Walmsley S. AIDS. 2015 Jan 14;29(2):167-74.

Lasīt kopsavilkumu.

Recepšu zāles.
▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.

Tivicay zāļu apraksts šeit

Triumeq zāļu apraksts šeit