Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

SINGLE  (96 un 144 nedēļas)
 Doties uz Uz augšu Aizvērt

Dolutegravīrs kombinācijā ar abakavīru/lamivudīnu HIV-1 infekcijas ārstēšanai iepriekš ar pretretrovīrusu terapiju neārstētiem pacientiem: randomizēta klīniskā pētījuma SINGLE 96. un 144. nedēļas iznākumi (salīdzinot ar Atripla).

Walmsley S, Baumgarten A, Berenguer J, Felizarta F, Florence E, Khuong-Josses MA,
Kilby JM, Lutz T, Podzamczer D, Portilla J, Roth N, Wong D, Granier C, Wynne B, Pappa K.

J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Dec 15;70(5):515-9.


Kopsavilkums

SINGLE bija randomizēts, dubultmaskēts, līdzvērtīguma pētījums, kurā vērtēja 50 mg dolutegravīra un abakavīra/lamivudīna drošumu un efektivitāti salīdzinājumā ar efavirenzu/tenofovīru/emtricitabīnu 833 ar PRT iepriekš neārstētiem HIV-1+ dalībniekiem. No 833 randomizētajiem dalībniekiem 71% dolutegravīra + abakavīra/lamivudīna grupā un 63% efavirenza/tenofovīra/emtricitabīna grupā vīrusu slodze līdz 144. nedēļai saglabājās < 50 kopijas/ml (P=0,01). Par labāku efektivitāti liecināja galvenokārt fakts, ka dolutegravīra + abakavīra/lamivudīna grupā bija mazāks tādu gadījumu skaits, kad laikā līdz 144. nedēļai zāļu lietošana tiktu pārtraukta nevēlamu blakusparādību dēļ
 [16 gadījumi (4%) dolutegravīra + abakavīra/lamivudīna grupā; 58 gadījumi (14%) efavirenza/tenofovīra/emtricitabīna grupā] [koriģēti dati]. Dolutegravīra + abakavīra/lamivudīna lietotājiem līdz 144. nedēļai nekonstatēja ārstēšanas izraisītu integrāzes vai nukleozīda rezistenci.


Grafiks ir adaptēts no oriģinālās GSK publikācijas.

Kopsavilkuma autortiesības: ©2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Visas tiesības aizsargātas.

Recepšu zāles.
▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.

Tivicay zāļu apraksts šeit

Triumeq zāļu apraksts šeit