Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

VIKING-3, 24 weeks
 

Doties uz Uz augšu Aizvērt

Dolutegravīrs ar pretretrovīrusu līdzekļiem iepriekš ārstētiem pacientiem, kuri inficēti ar tādu HIV-1 vīrusu, kas ir rezistents pret raltegravīru un/vai elvitegravīru: 3. fāzes VIKING-3 pētījuma 24 nedēļu rezultāti.

Castagna A, Maggiolo F, Penco G, Wright D, Mills A, Grossberg R, Molina JM, Chas J, Durant J, Moreno S, Doroana M, Ait-Khaled M, Huang J, Min S, Song I, Vavro C, Nichols G, Yeo JM; for the VIKING-3 Study Group

J Infect Dis. 2014 Aug 1;210(3):354-62.


Pamatinformācija

2.b fāzes pilotpētījums VIKING liecināja, ka cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) integrāzes inhibitors (INI) dolutegravīrs (DTG), lietojot pa 50 mg divreiz dienā, varētu būt efektīvs pret INI rezistentiem pacientiem.


Metodes

VIKING-3 ir vienas grupas, atklāts 3. fāzes pētījums, kurā iepriekš ārstēti pieaugušie, kuri ir inficēti ar tādu vīrusu, kas ir rezistents pret INI, saņēma DTG pa 50 mg divreiz dienā, turpinot neveiksmīgās shēmas (ar raltegravīru vai elvitegravīru) izmantošanu līdz 7. dienai. Pēc tam shēmu uzlaboja, lietojot ≥1 pilnīgi aktīvas zāles un turpinot DTG lietošanu. Primārie efektivitātes mērķa kritēriji bija HIV-1 RNS daudzuma plazmā vidējās izmaiņas 8. dienā, salīdzinot ar pētījuma sākumu, un tādu pētāmo personu īpatsvars, kam HIV-1 RNS daudzums 24. nedēļā ir < 50 kopijas/ml.


Rezultāti

Vidējās HIV-1 RNS daudzuma pārmaiņas 8. dienā bija -1,43 log10 kopijas/ml, un 69% pētāmo personu 24. nedēļā sasniedza līmeni <50 kopijas/ml. Vairāku mainīgo raksturlielumu analīzes pierādīja spēcīgu saistību starp sākotnējo jutību pret DTG un atbildes reakciju. Atbildes reakcija visvājākā bija pētāmajām personām, kurām bija Q148 un ≥2 ar rezistenci saistītas mutācijas. DTG 50 mg lietošana divreiz dienā nevēlamo blakusparādību dēļ tiek pārtraukta reti (3%), līdzīgi kā DTG 50 mg lietošana vienreiz dienā iepriekš ar INI neārstētām pētāmām personām.


Secinājumi

DTG 50 mg lietošana divreiz dienā bija efektīva šai iepriekš intensīvi ārstētai populācijai, kas inficēta ar tādu vīrusu, kam konstatēta rezistence pret INI.


Klīnisko pētījumu reģistrācija

www.clinicaltrials.gov (NCT01328041) un www.gsk-clinicalstudyregister.com (112574).

Kopsavilkuma autortiesības: ©The Author 2014. Izdevējs Oxford University Press Amerikas Infekcijas slimību asociācijas vārdā.

Recepšu zāles.
▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.
©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.


Tivicay zāļu apraksts šeit

Triumeq zāļu apraksts šeit