Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Video


HIV medikamenti un rezistence Doties uz Uz augšu Aizvērt

 

Dolutegravīra metabolisms un mijiedarbība ar citām zālēm (angļu valodā)

Recepšu zāles.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

Triumeq pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas ViiV Healthcare uzņēmumu grupai.

©2018 ViiV Healthcare uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.