Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

HIV medikamenti un rezistence

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Latvia/MP4/rezistence_LV_ar _ subtitriem.mp4 https://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Latvia/WEBM/rezistence_LV_ar _ subtitriem.webmsd.webm https://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Latvia/OGV/rezistence_LV_ar _ subtitriem.oggtheora.ogv