Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Informācija par izpēti un GSK klīniskajiem pētījumiem

 

Mūsu zinātniskais darbs un klīniskie pētījumi ir palīdzējuši izmainīt terapeitisko pieeju pacientiem ar elpceļu slimībām. Mūsu izpētes darbs ir veicinājis klīniskās prakses vadlīniju izstrādi, kā arī jaunu starptautisku terapijas standartu iedibināšanu

 

TORCH pētījums

Pirmais un lielākais pētījums IKS un GDBA potenciāla izpētei attiecībā uz HOPS pacientu dzīvildzi. 1

                                 Atsauce:

                                   1. Calverley P, Anderson JA et al. Salmeterol and fluticasone propionate and                                                  survival in chronic obstructive pulmonary disease. NEJM 2007; 356(8): 775-89.                                             [Pubmed]

 

 

GOAL pētījums

PGOAL - pirmais prospektīvais pētījums, kas pierādīja, ka pilnīga astmas kontrole ir reāli sasniedzama. 1

                                 Atsauce:

                                    1. Bateman E, Boushey HA et al. Can Guideline-defined Asthma Control Be                                                   Achieved? The Gaining Optimal Asthma Control Study. Am J Respir Crit Care                                             Med. 2004; 170:836-44. [Pubmed]

 

 

Salfordas Plaušu pētījums (SLS)

Lai labāk saprastu, kā flutikazona furoāts/ vilanterols var ietekmēt astmas un HOPS  pacientu klīniskos iznākumus reālajā dzīvē, neatkarīgi no slimības smaguma vai                                        blakusslimībām, tika uzsākts inovatīvs Salfordas plaušu pētījums (Salford Lung                                          Study - SLS).

                                  Uzzināt vairāk šeit

 

 

SUMMIT pētījums

Pirmais prospektīvais pētījums flutikazona furoāta un vilanterola ietekmes                  izvērtēšanai HOPS pacientiem, kuriem ir arī kardiovaskulāras slimības vai KVS                                          riska faktori. 1

                                   Uzzināt vairāk šeit.

                                  Atsauces:

                                  1. Vestbo J, Anderson J et al. The Study to Understand Mortality and Morbidity in                                            COPD (SUMMIT) study protocol. Eur Resp J. 2013; 41(5): 1017-22.                                                             [PubMed]

                                   2. World Health Organization. The Top 10 Causes of Death Factsheet 310, May                                             2014. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/.                                           Last accessed August 2015.
 

                                  

ECLIPSE pētījums

ECLIPSE ir pašlaik noritošs neintervenciozs pētījums slimību nosakošo mehānismu noskaidrošanai HOPS pacientu vidū, kā arī biomarķieru noskaidrošanai, kas var kalpot kā slimības attīstības un surogātrādītāji. 1

                                 Atsauce:

                                     1. Vestbo J, Anderson W et al. Evaluation of COPD Longitudinally to Identify                                                   Predictive Surrogate End-points (ECLIPSE). Eur Respir J. 2008; 31(4): 869-                                               73. [PubMed]

 

                            

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.