Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Astma -  Ekspertu video

 

Astmas kontrole: Kāpēc kontrolējams ir nekontrolēts?

Prof. Andrew Greening ir pulmonoloģijas eksperts GSK, iepriekš strādājis Edinburgas universitātē kā plaušu slimību speciālists.

Šajā lekcijā Prof. Greening runā par astmas kontroli un tās nozīmi pacientu dzīvē

Skatīties video >>

Astmas kontrole: Kāpēc kontrolējams ir nekontrolēts?

Prof. Andrew Greening ir pulmonoloģijas eksperts GSK, iepriekš strādājis Edinburgas universitātē kā plaušu slimību speciālists. 

Šajā lekcijā Prof. Greening runā par astmas kontroli un tās nozīmi pacientu dzīvē

Skatīties video >>

 

Astmas kontrole: Pašreizējās astmas kontroles stratēģijas

Prof. Andrew Greening ir pulmonoloģijas eksperts GSK, iepriekš strādājis Edinburgas universitātē kā plaušu slimību speciālists.

Šajā lekcijā Prof. Greening runā par šī brīža astmas menedžmenta stratēģijām, kā arī veidiem kā efektīvi sasniegt astmas kontroli.

Skatīties video >>

 

Astmas kontrole: Relvar efektivitāte un drošuma informācija

Prof. Andrew Greening ir pulmonoloģijas eksperts GSK, iepriekš strādājis Edinburgas universitātē kā plaušu slimību speciālists.

Šajā lekcijā Prof. Greening izklāsta galvenos Relvar efektivitātes un drošuma datus, ieskaitot pētījumu par molekulām un jaunus datus par terapeitisko indeksu un Relvar ietekmi uz HPA asi.

Skatīties video >>

 

Astmas kontrole: Inhalators Ellipta

Prof. Andrew Greening ir pulmonoloģijas eksperts GSK, iepriekš strādājis Edinburgas universitātē kā plaušu slimību speciālists.

Šajā lekcijā Prof. Greening stāsta par Ellipta inhalatoru, devas nogādi un depozīciju plaušās (ieskaitot mazo daļiņu lomu), kā arī par pacientu inhalatoru izvēli un pareizu to lietošanu.

Skatīties video >>

 

Videoprezentācijās pieminēto medikamentu zāļu apraksti:

Relvar ▼ zāļu apraksts

Seretide zāļu apraksts

Symbicort zāļu apraksts

Foster zāļu apraksts

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.