Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Biežāk uzdotie jautājumi 

 

"Ja nejauši atbrīvo divas vai vairāk devas pirms inhalācijas, vai tas nozīmē, ka tiks inhalēta vairāk nekā viena deva?"

Nē, ja nejauši atbrīvo divas vai vairāk devas pirms inhalācijas, Jūs joprojām ieelposiet tikai vienu devu. 1-3

 

"Kā tiek nodrošināti labi higiēniskie apstākļi, pārbaudot inhalācijas tehniku/reversibilitāti?" 1-3

Ārstiem, kuri izraksta Ellipta jāpārliecinās, ka pacienti prot izmantot inhalatoru pareizi un saskaņā ar lietošanas instrukciju. Lai nodrošinātu labus higiēniskos apstākļos, jāveic šādi piesardzības pasākumi: 

- ideālā gadījumā pacientam būtu jālūdz demonstrēt inhalācijas tehniku ar  savu Ellipta inhalatoru; 

- lai  ārsts/medmāsa/farmaceits parādītu pacientam pareizu inhalatora lietošanas tehniku,  , viņiem jāizmanto pašiem savs  Ellipta placebo inhalators.

 

"Kur es varu redzēt/uzzināt, cik devas ir atlikušas Ellipta inhalatorā?" 1-3

Ellipta ir skaitītājs, un lodziņš inhalatora sānos skaidri parāda atlikušo devu skaitu. Kad ir atlicis mazāk nekā 10 devu, puse no devu skaitītāja būs sarkana, lai atgādinātu pacientam paņemt jaunu Ellipta iepakojumu aptiekā. Pēc tam, kad pacients būs izlietojis pēdējo devu, skaitītājs rādīs “0”.

 

"Vai pacienti ar sliktu plaušu funkciju, kuri nespēj veikt dziļu ieelpu, spēj ieelpotmedikamentu no Ellipta inhalatora pietiekošā daudzumā?"

Jā. GSK ir pārbaudījusi vairākus dažādu pacientu inhalācijas profilus un testējusi tos in vitro apstākļos, izmantojot elektronisko plaušu. Pacientiem ar vissmagāko HOPS pakāpi, izelpas maksimumplūsmas ātrums (PIFR) bija 43 l/min9, un šāda inhalācijas profila gadījumā bija tāds pats deponēšanās līmenis plaušās kā pacientiem ar augstākām PIFR vērtībām. 6Tas nozīmē to, ka  pacientiem, pat ar ļoti sliktu plaušu funkciju, ir nodrošināta adekvāta zāļu nogāde plaušās. HOPS klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās pacienti ar smagu HOPS, gan Relvar, gan Anoro uzrādīja labus klīniskos efektus .5 4

 

"Vai Ellipta ir salīdzināts ar citiem inhalatoriem?"

Jā. Pacientu izvēle un lietošanas kļūdas tika izvērtētas vairākos pētījumos, kuros salīdzināja dažādus inhalatorus, – gan ar pacientu, gan ar veselu brīvprātīgo dalību. Šie pētījumi liecina, ka Ellipta inhalatoram tiek dota priekšroka un tas ir saistīts ar nelielu kļūdu skaitu pretstatā Turbuhaler 8 10 11 Breezhaler 8, Handihaler 11, aerosolam 11 un Diskus. 7 10 11

 

"Kā Ellipta tiek ražots?"

Ellipta sastāv no divām atsevišķām, laminētām alumīnija folijas nesējstrēmelēm, kas vienā inhalatorā apvieno divas dažādas ķīmiskās vielas. Ellipta ir izstrādāts tā, lai nogādātu 30 iepriekš nomērītas devas no divām nesējstrēmelēm vienlaicīgi. Aktivācijas brīdi deva tiek atbrīvota tieši zem iemutņa, lai pacients var viegli inhalēt devu.

Atsauces:

 1. Anoro ZA.
 2. Incruse ZA.
 3. Relvar ZA.
 4. Donohue JF Maleki-Yazdi MR, Kilbride S, et al. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD. Respir Med. 2013;107(10):1538-46. [Pubmed
 5. Dransfield MT, Bourbeau J, Jones PW et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials. Lancet Respir Med. 2013;1(3):210-23. [Pubmed
 6. Hamilton M, Prime D, Bogalo Huescar M, et al. In-vitro delivery performance of umeclidinium and umeclidinium/vilanterol from a dry powder inhaler using the Electronic Lung breathing simulator to replicate inhalation profiles from patients with varying COPD severity. Am J Respir Crit Care Med 2013:187. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2013.187.1_MeetingAbstracts.A4281
 7. Kirby S, Zhu C, Kerwin E et al. A Randomized Controlled Trial Comparing Two Dry Powder Inhalers: More Patients With COPD Prefer Ellipta Compared To Diskus Based On Device-Specific Attributes Am J Respir Crit Care Med 2014:189. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A3037
 8. Komase Y, Asako A, Kobayashi A, Sharma R. Ease-of-use preference for the ELLIPTA® dry powder inhaler over a commonly used single-dose capsule dry powder inhaler by inhalation device-naïve Japanese volunteers aged 40 years or older. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; 9:1365-75. [Pubmed]  
 9. Prime D, De Backer W, Hamilton M et al. Comparison of Inhalation Profiles Through A Novel Dry Powder Inhaler (ndpi) And Lung Function Measurements For Healthy Subjects, Asthma And Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Am J Respir Crit Care Med 2012;185. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2012.185.1_MeetingAbstracts.A2941
 10. Sharma R, Komase Y, Akimoto A et al. Operability of the ELLIPTA™ Dry Powder Inhaler: A Comparative Evaluation of Handling Technique in Inhalation Therapy-Naïve Subjects Am J Respir Crit Care Med 2014; 189. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A5693
 11. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the Ellipta dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013;13:72.doi: 10.1186/1471-2466-13-72. [Pubmed

Relvar▼ Ellipta

flutikazona furoāta un vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

Anoro▼ Ellipta

Umeklidīnija/Vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

INHALERS

Incruse▼Ellipta

Umeklidīnija inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Ellipta pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.