Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Ellipta inhalators

 

Inhalators, kas radīts pacientu vajadzībām

Pareiza inhalācijas tehnika ir būtisks priekšnosacījums efektīvai astmas un HOPS ārstēšanai, tāpēc, izstrādājot Ellipta, GlaxoSmithKline inženieri ir centušies radīt pacientam viegli iemācāmu un lietojamu ierīci.

 

Ellipta ir pulvera inhalators, kas izveidots tā, lai to varētu lietot gan astmas, gan HOPS pacienti ar dažādu slimības smagumu tikai ar trīs vienkāršām5 darbībām:

1) Atvērt
2) Inhalēt
3) Un aizvērt. 4

 

Apkopotie dati no 3 trīs 12-24 nedēļu randomizētiem, dubultakliem pētījumiem pierāda, ka.

 • 95% pacientu Ellipta inhalatoru lietoja pareizi jau pirmajā reizē. 5*.
 • >99% bija apguvuši pareizu Ellipta inhalatora lietošanu līdz 14. dienai. 5 *.
 • 7 no 10 pacientiem priekšroku deva Ellipta inhalatoram. 6 **.


* Apkopotie dati no trīs 12-24 nedēļu randomizētiem, dubultakliem pētījumiem, kuros Relvar Ellipta 92/22 µg x1 vai flutikazona furoāta (FF) 92 µg x1 inhalēja ar Ellipta sausā pulvera inhalatoru (SPI)(N=989). 5

**Tika veiktas kvalitatīvas intervijas ar pacientu apakšgrupu pēc četru III fāzes klīnisko pētījumu pabeigšanas par Relvar Ellipta 92/22 µg x1 izmantošanu HOPS ārstēšanā (N=42) un divu III fāzes klīnisko pētījumu pabeigšanas par Relvar Ellipta 92/22 µg x1 un 184/22 µg x1 izmantošanu astmas ārstēšanā (N=33).

 

Elipta uzbūve

Ellipta inhalators ir radīts tā, lai tajā varētu ievietot vienu vai divus atsevišķus medikamentu folija blisterus, kā rezultātā vienu un to pašu ierīci var izmantot gan monoterapijas, gan kombinētās terapijas medikamentu lietošanai. 1

 

 

Ellipta iepakojums

Ellipta inhalators iepakots īpašā veidnē, kurā ir mitrumu saistoša paciņa – desikants, kas jāizmet kopā ar pārējo iepakojumu. 1
Atverot iepakojumu, Ellipta inhalators ir gatavs lietošanai. 1
 

 

3 lietas, ko atcerēties par Ellipta

Vienkāršums

 • Ellipta inhalatora klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās pacienti ar astmu, 95% pacientu Ellipta lietoja pareizi jau pēc pirmās demonstrācijas. 5
 • Attiecīgais rādītājs HOPS pacientu vidū bija 98%. 7
  Šie pacienti inhalatoru lietoja pareizi visu pētījumu laiku, un viņiem nebija nepieciešama atkārtota Ellipta inhalatora lietošanas apmācība. Tas liecina, ka Ellipta ir viegli lietojama un ar mazāku lietošanas kļūdu iespēju nekā citiem inhalatoriem.

Devas konsekvence

Ellipta inhalators ir izveidots tā, lai nodrošinātu, ka pacienti ar pasliktinātu plaušu funkciju saņem pareizu zāļu devu. Pētījumos tika pētīti gan veseli cilvēkii, gan astmas un HOPS pacienti . 78
Pētījumi pierādīja, ka, lietojot Ellipta inhalatoru, pacientiem, pat ar ļoti sliktu plaušu funkciju, izdevās panākt adekvātu gaisa plūsmas ātrumu (>43 l/min), nodrošinot adekvātu zāļu nogādi plaušās.

Ellipta salīdzinājumā ar citiem inhalatoriem

Pacientu izvēle un lietošanas kļūdas tika izvērtētas vairākos inhalatorus salīdzinošos pētījumos, Šie pētījumi parādīja, ka Ellipta inhalatoram pacienti dod priekšroku un tas saistīts ar nelielo kļūdu skaitu pretstatā šādiem inhalatoriem:

 • Breezhaler 9
 • Handihaler 6
 • Spray 6
 • Diskus. 10

Atsauces:

 1. Relvar ZA.
 2. Anoro ZA. 
 3. Incruse ZA.
 4. Incruse ZA. 
 5. Svedsater H, Jacques L et al. Ease of use of the ELLIPTA dry powder inhaler. Prim Care Respir Med 2014; 24 (14019): 1-3. [Pilns teksts]
 6. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ELLIPTA™ dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD BMC Pulmonary Medicine 2013; 13: 72.
 7. Riley J, Tabberer M, Richard N et al. Use of a new dry powder inhaler to deliver umeclidinium/vilanterol in the treatment of COPD. Eur Respir J Suppl 2013; 42(Suppl 57). http://erj.ersjournals.com/content/42/Suppl_57/P4145.full.pdf+html
 8. Prime D, De Backer W et al. Comparison of Inhalation Profiles through A Novel Dry Powder Inhaler (ndpi) And Lung Function Measurements For Healthy Subjects, Asthma And Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Am J Respir Crit Care Med 2012;185. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-konference.2012.185.1_MeetingAbstracts.A2941
 9. Komase Y, Asako A, Kobayashi A, Sharma R. Ease-of-use preference for the ELLIPTA® dry powder inhaler over a commonly used single-dose capsule dry powder inhaler by inhalation device-naïve Japanese volunteers aged 40 years or older. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; 9:1365-75.  [Pubmed]
 10. Kirby S, Zhu C, Kerwin E et al. A Randomized Controlled Trial Comparing Two Dry Powder Inhalers: More Patients With COPD Prefer Ellipta Compared To Diskus Based On Device-Specific Attributes Am J Respir Crit Care Med 2014:189. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A3037

 

Relvar▼ Ellipta

flutikazona furoāta un vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

 

Anoro▼ Ellipta

Umeklidīnija/Vilanterola inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

INHALERS

 

Incruse▼Ellipta

Umeklidīnija inhalācijas pulveris

Zāļu apraksts

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.