Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

HOPS novērtēšanas tests (CAT)

 

HOPS novērtēšanas tests ir pārbaudīta dzīves kvalitātes anketa, kas ļauj novērtēt, cik ļoti HOPS ietekmē pacientu labklājību un ikdienas dzīvi.

CAT testam ir labas diagnostiskās īpašības, tas ir jutīgs pret atšķirībām pacienta stāvoklī un sniedz vērtīgu, ticamu un standartizētu HOPS stāvokļa novērtējumu.

Aizpildiet HOPS novērtējuma testu tiešsaistē šeit.

Pasūtiet HOPS novērtējuma testu uz Jūsu norādīto adresi bez maksas šeit.

 

Recepšu zāles.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2017 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.