Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Pētījumi

 

Salford Lung Study (SLS) pētījums

Inovatīvs pētījums, kas veidots tā, lai novērotu medikamentu lietošanu pacienta reālajos ikdienas apstākļos.

Šī pētījuma mērķis bija salīdzināt Relvar Ellipta (flutikazona furoāta/vilanterola) efektivitāti ar citiem HOPS medikamentiem. Tā kā Relvar Ellipta ir pirmā vienu reizi dienā lietojamā ICS/LABA kombinācija, zinātnieki vēlējās pārbaudīt, vai šis medikaments pacientiem nodrošina nepieciešamo rezultātu.

Lasīt vairāk>>

Relvar Ellipta zāļu apraksts

 

Informācija par izpēti un GSK klīniskajiem pētījumiem.

Mēs turpinām ieguldīt zinātnē, lai veicinātu mūsu izpratni par slimību, gūtu labāku priekšstatu par pacientu individuālajām vajadzībām un izstrādātu individuālu ārstēšanu, kas pēc iespējas ir pielāgota katra pacienta vajadzībām. 

Lasīt vairāk par GSK veiktajiem pētījumiem šeit  

 

Recepšu zāles.
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Nucala pieder vai uz licences līguma pamata ir nodota GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.