Klikšķinot uz šīs saites, Jūs atstājat GSK kontrolēto tīmekļa vietni.

GSK neiesaka un neatbild par tās tīmekļa vietnes saturu, uz kuru ved šī saite.

Turpināt

Atpakaļ

Kas ir Salford Lung Study (SLS) pētījums? 1

 

Inovatīvs pētījums, kas veidots tā, lai novērotu medikamentu lietošanu pacienta reālajos ikdienas apstākļos.

Šī pētījuma mērķis bija salīdzināt Relvar▼ Ellipta (flutikazona furoāta/vilanterola) efektivitāti ar citiem HOPS medikamentiem. Tā kā Relvar Ellipta ir pirmā vienu reizi dienā lietojamā ICS/LABA kombinācija, zinātnieki vēlējās pārbaudīt, vai šis medikaments pacientiem nodrošina nepieciešamo rezultātu.

Primārais pētījuma mērķis bija izpētīt vidēji smagu vai smagu HOPS uzliesmojumu biežumu. Parastā klīniskajā pētījumā, kas ir stingri kontrolēts, šādus datus praktiski nav iespējams pārbaudīt, jo 90% gadījomos pacientiem ir līdzestīga terapija.

Pētījumā piedalījās 2800 HOPS pacientu. Dalība pētījumā bija iespējama tikai tiem pacientiem, kas bija devuši savu piekrišanu. Pacienti ar dzīvībai bīstamiem stāvokļiem vai tik progresējušu saslimšanu, ka dalība pētījumā apdraudētu viņu drošību, tika izslēgti. Tas nozīmē, ka daudzi pacienti, kas varētu tikt izslēgti no tradicionālā RCT pētījuma, tika iekļauti SLS pētījumā.

Pilnu publikāciju lasiet šeit.

 

Tradicionāla klīniskā pētījuma un Salford Lung Study salīdzinājums.

Abi randomizētie, kontrolēto pētījumu (RCT - randomized control trials) modeļi ar daudziem pētījumiem, kas iekļaujas šajā spektrā, ir stabils un pamatots veids, kā izpētīt HOPS medikamentus. Abi modeļi ir vienlīdz svarīgi un kalpo atšķirīgiem zinātniskiem mērķiem, atbildot uz dažādiem jautājumiem. 

Pacientu ārstēšana SLS, cik vien iespējams, bija pielīdzināta parastai ikdienai. Pētījums bija atvērts plašai HOPS pacientu populācijai, neatkarīgi no tādiem faktoriem, kā blakusslimības.

Salīdzinot ar tradicionālajiem klīniskajiem pētījumiem, kur pacienti tiek uzraudzīti klīnisko pētījumu centros, SLS pētījuma norises laikā pacienti tika novēroti parastā ikdienas saskarsmē ar ārstiem un farmaceitiem.

SLS pētījuma sarežģītā elektroniskā medicīniskās dokumentācijas (EMR) sistēma, kur ģimenes ārsti un slimnīcas apkopoja datus, nodrošināja pētījuma mērķparametru uzraudzību, kā arī drošību, minimāli iejaucoties pacientu ikdienā.

 

 

SLS pētījums parāda, kā zāles darbojas pacientu dažādajā ikdienā, kā arī sniedz plašu informāciju par pacienta veselības stāvokli, dzīves kvalitāti, nepieciešamību lietot zāles ātrai simptomu atvieglošanai, terapijas ievērošanu, drošību un ieskatu veselības aprūpes resursu izmantošanā.

Visbeidzot – SLS pētījums palīdzēs ārstiem izvēlēties piemērotāko terapiju saviem pacientiem un sasniegt vislabākos klīniskos rezultātus.

 

Sadarbība, kas Salford Lung Study (SLS) pētījumu padarīja iespējamu

Lai šis pētījums tiktu veiksmīgi realizēts, bija nepieciešama GSK sadarbība starp GSK, universitātēm, veselības aprūpes izpētes grupām, slimnīcām un visu reģionālo veselības aprūpes kopienu.

Izstrādājot pētījumu, GSK lūdza padomu Lielbritānijas Zāļu un veselības aprūpes produktu regulēšanas aģentūrai (MHRA) un Nacionālajam veselības un izcilas aprūpes institūtam (NICE).

Pētījumu sponsorēja GSK. Tas tika izstrādāts un izpildīts sadarbībā ar Mančestras Salford Royal Foundation NHS Trust, Mančestras universitāti, Dienvidmančestras universitātes slimnīcu un North West e-Health e-veselības platformu, kā arī vietējiem ārstiem un aptiekām.

Izmantojot Salford EMR sistēmu, North West e-Health e-veselības platformu, SLS pētījuma tehniskā nodrošinājuma partneris, varēja piekļūt un analizēt vairāk nekā 235 miljonus datu rindu, netraucējot pacientus.

 

Pētījumā piedalījās tūkstošiem pacientu, veselības aprūpes speciālistu, un zinātnieku no Salfordas pilsētas Mančestrā, UK. Pētījuma ietvaros tika apmācīti vairāk nekā 3000 cilvēku, padarot Salfordu par unikālu pētniecības pilsētu.

 

Atsauces:

  1. Bakerly ND et al. Respir Res 2015; 4(16):101 [PubMed]

Recepšu zāles.
▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas GSK uzņēmumu grupai.
©2018 GSK uzņēmumu grupa vai tās licenciārs.