Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Forskrivningsinformasjon 1

Anoro er indisert til regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Anoro finnes i én styrke, 55/22 µg. Anoro skal tas én gang daglig til samme tid hver dag for å opprettholde bronkodilatasjon. Dersom en dose blir glemt, bør neste dose tas til vanlig tid neste dag.

Anoro administreres ved bruk av inhalatoren Ellipta. Ellipta har en doseteller som angir hvor mange doser som er igjen. Når lokket åpnes, klargjøres dosen automatisk (ved ”klikk”), og Anoro er klar til inhalasjon. Se Bruk av Ellipta.

Anoro er innvilget generell refusjon fra 15. november 2014, og refunderes til pasienter med moderat og alvorlig kols (FEV1 < 65 % av forventet verdi – post bronkodilatator). Refusjonskoder: ICD J44, ICPC R95. Vilkår: 90.

For ytterligere forskrivningsinformasjon, se Anoro preparatomtale.

En typisk pasient som kan ha nytte av Anoro Ellipta

Pasienter ble inkludert i det kliniske studieprogrammet for Anoro Ellipta i henhold til kriteriene under, dvs. at dette gjenspeiler profilene til pasientene som Anoro Ellipta ble testet på. 2-5

Alder: 40 år eller eldre

Lungefunksjon: ≤ 70 % av forventet FEV1 (refunderes til pasienter med FEV1 <65 % av forventet verdi)

Røykestatus: ≥ 10 pakkeår

Nåværende behandling: Ingen eller inhalerte kortikosteroider (ICS) og/eller korttidsvirkende B2-agonist.

Symptombilde: mMRC - score ≥2. Går langsommere enn andre på samme alder pga. tungpust, eller må stoppe for å få luft ved normal gange i flatt terreng.

Følgende ekspertvideo kan også være av interesse:
Anoro: Dosering og farmakologi

Referanser:

  1. Anoro Ellipta preparatomtale 
  2. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N. et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Respir Med 2014; 108:1752 -1760. [PubMed]
  3. Maltais F, Singh S, Donald AC et al. Effects of a combination of umeclidinium/vilanterol on exercise endurance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: two randomized, double-blind clinical trials.Ther Adv Respir Dis 2014; 8(6):169-181 [PubMed]
  4. Donohue JF, Maleki-Yazdi Mr, Mehta R et al. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD.Respir Med 2013; 107: 1538-1546. [PubMed]
  5. Decramer M, Anzueto A. Kerwin E. et al. Efficacy and safety of umeclidinium plus vilanterol versus tiotropium, vilanterol, or umeclidinium monotherapies over 24 weeks in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from two multicentre, blinded, randomised controlled trials.Lancet Respir Med 2014; 2: 472-486 [PubMed]

Anoro og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies.
Anoro Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.