Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Retningslinjer

GOLD-strategi

Global Strategy for the Diagnosis, Management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease er utgitt av the Global initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (GOLD) – et program initiert i 1998. GOLD ga ut sin første rapport i 2001 og siden da har flere utgivelser blitt publisert.1

Hensikten med GOLD-rapporten er å gi en gi en nøytral gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon for vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter med kols, som kan være til nytte for legen.

GOLD oppdatering

Oppdateringen av GOLD 2017 inkluderte en del endringer i anbefalt strategi for kolsbehandling og behandlingsanbefalinger.1

Hovedendringer i GOLD 2017 sammenlignet med forrige versjon:1

Lungefunksjon (FEV1) brukes ikke lenger til å vurdere pasienters individuelle risikonivå. Vurdering av risiko baseres nå kun på forverringshistorikk.

  • LAMA* + LABA anbefales som innledende behandling av symptomatiske pasienter med høy risiko (gruppe D). Videre anbefales LAMA + LABA for pasienter som fortsatt har eksaserbasjoner med LAMA (gruppe C) eller har symptomer med LAMA eller LABA (gruppe B).
  • LAMA + LABA kan vurderes som initiell behandling i gruppe B hos pasienter med alvorlig tungpust.
  • LAMA + LABA + ICS (trippel behandling) anbefales for pasienter som fortsatt har eksaserbasjoner med LAMA + LABA i gruppe D.
  • ICS + LABA kan være et førstevalg for pasienter med historikk og/eller funn som tyder på en overlapping mellom astma og kols.

GOLD 2018 inneholdt kun mindre endringer fra 2017.2

Farmakologiske behandlingsalgoritme med GOLD (markerte bokser og piler indikerer foretrukket behandlingsvei).2

Grafisk gjengitt fra figur 4.1 i ref 2.©2018 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner.

GOLD anbefaler ingen spesifikke legemidler. Trelegy▼, Anoro▼, Relvar ▼  og Incruse ▼ må kun forskrives etter gjeldende indikasjon og refusjonsregler.
Du kan laste ned full versjon av GOLD rapporten ved å klikke på linken nedenfor:

Last ned GOLD rapport

Praktisk folder om GOLD

GSK har laget en enkel og praktisk brosjyre med oppsummering av GOLD-strategien for behandling av kols.

GOLD-brosjyren kan bestilles fra vår Webshop, klikk her

Topp

Referanser:

  1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2017), www.goldcopd.org, accessed 16 November 2016. © 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner.
  2. GOLD 2018 ©Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org (Accessed April 2018).

Anoro og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies.
Anoro Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.