Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Aktuelle filmer - Anoro

Hvordan påvirker Anoro Ellipta hyperinflasjon?

Hvordan påvirker Anoro Ellipta hyperinflasjon?

Reduksjon av hyperinflasjon ved kols er en viktig virkningsmekanisme i bronkodilatatorbehandling for å forbedre pasientrelaterte resultater. Se denne korte videoen for å få mer informasjon om hvordan Anoro Ellipta forbedrer hyperinflasjon ved kols.

Se video (1 min 25 sek)

Anoro: Dosing and pharmacology

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår dosering og de farmakologiske data for virkestoffene i Anoro: Umeklidinium, en langtidsvirkende muskarinreseptorantagonist (LAMA) og vilanterol, en langtidsvirkende beta2-agonist (LABA).

Se video (07.36 min)

Anoro: Key study data

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår de viktigste kliniske studiene på Anoro (umeklidinium/vilanterol) til behandling av symptomatiske pasienter med kols.

Se video (11.36 min)

Anoro: Safety data

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår den viktigste sikkerhetsinformasjonen for Anoro (umeklidinium/vilanterol) til behandling av symptomatiske pasienter med kols.

Se video (07.35 min)

Du er kanskje også interessert i disse videoene:

Asthma and COPD in Northern Europe
Professor Jan Lötvall ved Universitetet i Gøteborg, Krefting Research Centre.

Exacerbations of COPD
Professor Neil Barnes, Head of Medical, Global Respiratory Franchise, GSK.

The Risk of Pneumonia in COPD
Professor Neil Barnes, Head of Medical, og Emma Hilton, Medical Manager, begge i Global Respiratory Franchise, GSK.

For flere videoer, besøk våre terapisider, lunge og allergi.