Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Anoro: Dosing and pharmacology

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår dosering og de farmakologiske data for virkestoffene i Anoro: Umeklidinium, en langtidsvirkende muskarinreseptorantagonist (LAMA) og vilanterol, en langtidsvirkende beta2-agonist (LABA).

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://gskvideo.edgesuite.net/HealthSites/Health/Norway/HCP/MP4/anoro-film1-dosing-pharmacology-1000.mp4

Aktuell litteratur

  1. Anoro preparatomtale 5. Farmakologiske egenskaper.
  2. Harrell AW, Siederer SK, Bal J, Patel NH, Young GC, Felgate CC, Pearce SJ, Roberts AD, Beaumont C, Emmons AJ, Pereira AI, Kempsford RD. Metabolism and disposition of vilanterol, a long-acting β(2)-adrenoceptor agonist for inhalation use in humans. Drug Metab Dispos. 2013;41(1):89-100. [Pubmed]
  3. Slack RJ, Barrett VJ, Morrison VS, Sturton RG, Emmons AJ, Ford AJ, Knowles RG. In vitro pharmacological characterization of vilanterol, a novel long-acting β2-adrenoceptor agonist with 24-hour duration of action. J Pharmacol Exp Ther. 2013;344(1):218-30. [Pubmed]
  4. Hanania NA, Feldman G, Zachgo W, Shim JJ, Crim C, Sanford L, Lettis S, Barnhart F, Haumann B. The efficacy and safety of the novel long-acting β2 agonist vilanterol in patients with COPD: a randomized placebo-controlled trial. Chest. 2012;142(1):119-27. [Pubmed]
  5. Donohue JF, Anzueto A, Brooks J, Mehta R, Kalberg C, Crater G. A randomized, double-blind dose-ranging study of the novel LAMA GSK573719 in patients with COPD. Respir Med. 2012;106(7):970-9. [Pubmed]
  6. Anoro Felleskatalogtekst

Anoro og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies.
Anoro Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.