Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Anoro: Key study data

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår de viktigste kliniske studiene på Anoro (umeklidinium/vilanterol) til behandling av symptomatiske pasienter med kols.

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Norway/HCP/MP4/anoro-film2-key-study-data-1000.mp4

Anoro og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies.
Anoro Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.