Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Anoro: Safety data

Andreas Heddini, medisinsk ansvarlig for lungeområdet i GSK i Skandinavia, gjennomgår den viktigste sikkerhetsinformasjonen for Anoro (umeklidinium/vilanterol) til behandling av symptomatiske pasienter med kols.

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: http://edgesuite.gskstatic.com/HealthSites/Health/Norway/HCP/MP4/anoro-film3-anoro-safety-1000.mp4

Oppdatert preparatomtale etter filminnspilling. Ytterligere hjertesykdommer er rapportert som en vanlig hendelse: Idioventrikulær rytme, supraventrikulære ekstrasystoler og palpitasjon (hjertebank). I tillegg er disse bivirkningene rapport som mindre vanlige eller sjeldne: overfølsomhetsreaksjoner, inkludert utslett, anafylaksi, angioødem, urtikaria, hodepine tremor, dysgeusi, tåkesyn, glaukom, økt intraokulært trykk, dysfoni, paradoksal bronkospasme, utslett, urinretensjon, dysuri og blæreutløpsobstruksjon. 1

Aktuell litteratur

  1. Anoro preparatomtale 4.8 Bivirkninger.
  2. Donohue JF Niewoehner D, Brooks J, et al. Safety and tolerability of once-daily umeclidinium/vilanterol 125/25 mcg and umeclidinium 125 mcg in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from a 52-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Respir Res. 2014;15(1):78. [Pubmed] [Fulltekst]
  3. Anoro Felleskatalogtekst

Anoro og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies.
Anoro Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.