Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Administasjon1

Administeres på poliklinikk over minst 30 minutter

Anbefalt dose for Blenrep er 2,5 mg/kg gitt som intravenøs infusjon over minst 30 minutter hver 3. uke til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

Ingen systemiske steroider kreves i kombinasjon med Blenrep i denne indikasjonen.

Ingen krav om systemisk premedisinering for første infusjon.

Oftalmisk undersøkelse (inkludert synsprøve og undersøkelse med spaltelampe) utført av øyespesialist skal utføres før oppstart og de tre påfølgende behandlingssyklusene, og som klinisk indisert under behandling.

Pasienten bør bruke kunstig tårevæske uten konserveringsmiddel minst 4 × daglig fra 1. infusjonsdag og til behandlingen er ferdig, da dette kan redusere korneale symptomer.

For pasienter med symptomer på tørre øyne kan ytterligere behandling vurderes etter anbefaling av øyespesialist.

Bruk av kontaktlinser skal unngås til behandlingen er avsluttet.

Blenrep administrasjon

    

   

Blenrep trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2022 GSK group of companies or its licensor.