Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Retningslinjer og praktiske verktøy

Internasjonale retningslinjer anbefaler førstelinje kombinasjonsbehandling (5ARI + alfa-blokker) til menn med BPH med risiko for progresjon:

Pasienter med moderat til alvorlig LUTS (IPSS≥8) og palpert forstørret prostata og/eller PSA ≥ 1,5 ng/ml.

Patients with moderate-to-severe LUTS and risk of disease progression (e.g. prostate volume > 40 cc).

Patients with bothersome moderate to severe LUTS and prostates estimated to be larger than 30 cc or a PSA level greater than 1.4 ng/ml.

Patients with LUTS associated with demonstrable prostatic enlargement (based on volume measurements, PSA level as a proxy for volume, and/or enlargement on DRE)

Patients with LUTS associated with prostatic enlargement.

Verktøy

  • NUFs anbefalinger for allmennleger (samleperm)
  • IPSS-skjemaer
  • Hvordan vurdere/tolke PSA hos menn som behandles med Duodart (dutasterid+tamsulosin) eller Avodart (dutasterid)

Ønsker du verktøy tilsendt, bestill her!

Lenker til NUFs anbefalinger for allmennleger

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies