Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Produktoversikt 1

Imigran er en 5 HT-agonist som er indisert til bruk ved akutte anfall av migrene med eller uten aura. Imigran injeksjon er også indisert ved clusterhodepine (klasehodepine).

Imigran finnes i formuleringene injeksjon, nesespray, rasktoppløselige og vanlige tabletter. Flere formuleringer gir mulighet for behandling tilpasset pasientens behov.

Imigran injeksjon

Injeksjon bør brukes hvor raskt innsettende effekt er nødvendig eller ved kvalme, oppkast og lysømfintlighet.

Tid til effekt: 10 - 15 minutter 1

Imigran nesespray

Imigran Nesespray (10 mg) har indikasjon migrene hos barn fra 12 år og oppover.
Imigran Nesespray (20 mg) har indikasjon migrene hos voksne 18-65 år.
Nesespray bør brukes hvor raskt innsettende effekt er nødvendig eller ved kvalme og oppkast.

Imigran Nesespray - opptak via nese-slimhinnen

Tid til effekt: 15 minutter. 1

Imigran Radis

For pasienter som ønsker å behandle sitt migreneanfall med en triptan-tablett: Imigran
Radis løser seg opp 4-5 x raskere i kontakt med magesyre sammenlignet med den vanlige Imigran-tabletten. 
2

Tid til effekt: 30 minutter 1

Imigran tabletter

For pasienter som ønsker å behandle sitt migreneanfall med en triptantablett.

Tid til effekt: 30 minutter 1

For mer informasjon om Imigran, inkludert informasjon om hvem som ikke bør bruke Imigran, samt mulige bivirkninger, vennligst se mer om effekt og sikkerhet og Imigran preparatomtale.

Gå til Lukk Topp

Referanser

  1. Imigran® preparatomtale
  2. Barbanti P1, Le Pera D, Cruccu G. Sumatriptan fast-disintegrating/rapid-release tablets in the acute treatment of migraine. Expert Rev Neurother 2007; 7(8): 927-34 [PubMed]

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies