Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Forskrivning av Incruse Ellipta (umeklidinium 55 mcg) 

Incruse Ellipta (umeklidinium) er indisert som regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).1

Incruse er tilgjengelig i én dose, 55 mikrograms forhåndsdispensert inhalasjonspulver. Den anbefalte dosen er én inhalasjon av umeklidiniumbromid én gang daglig, helst til samme tid hver dag.1

Til inhalasjon vha. inhalatoren Ellipta. Ellipta har en doseteller som angir hvor mange doser som er igjen. Når lokket åpnes, klargjøres dosen automatisk. Åpne dekselet når pasienten er klar til å ta en dose. Skyv dekselet ned til man hører et klikk. Legemiddelet er nå klart til å inhaleres. Dosetelleren teller ned med 1 for å bekrefte.1

 

Incruse preparatomtale

Se video som viser praktisk bruk av Ellipta

Incruse, Relvar og Trelegy er registrerte varemerker av GlaxoSmithKline group of companies