Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Produktoversikt – presentasjon av Incruse Ellipta (umeklidinium 55 mcg) 

Incruse Ellipta er en langtidsvirkende muskarinantagonist (LAMA), som er godkjent for regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). 1

Gå til Lukk Topp

Incruse Ellipta ved kols1 har vist større lungefunksjonsforbedring enn med tiotropium HandiHaler*2

Incruse Ellipta ga 59 ml (95 % KI: 29–88 ml) forbedring av lungefunksjon i forhold til baseline vs. tiotropium på dag 85 (trough FEV1 154 ml vs. 95 ml; p<0,001)2

Se videoen  

Flere pasienter på Incruse Ellipta responderte på behandling enn pasienter på Spiriva Handihaler® (53 % vs. 45 %, OR 1,35; 95 % KI: 1,06–1,74; p=0,017 på dag 85)*2

Grafen er laget av GSK på grunnlag av dataene i ref. 2. Data fra en 12-ukers randomisert, blindet dobbelt-dummy-parallellgruppestudie. Primært endepunkt: through FEV1 på dag 85 i per-protokollpopulasjonen. *Data fra post hoc-analyse basert på ITT: Incruse: n = 268/509, Spiriva: n = 228/508. Respons definert som en økning i through FEV1 på 100 ml fra baseline FEV1.2 SE: Standard Error.

Incruse forbedret lungefunksjonen med 70 ml mer enn Spiriva HandiHaler i 12–24 timer etter dosering2  

Grafen er laget av GSK på grunnlag av dataene i ref. 2. Data fra 24-timers spirometri gjennomført med 295 personer i studiepopulasjonen på dag 84.

Begge behandlingene viste klinisk signifikante forbedringer i pasientrapporterte utkommemål uten signifikante forskjeller mellom behandlingsgruppene for TDI (tungpust), SGRQ (livskvalitet) og KOLS vurderingstest (CAT-score). Den totale forekomsten av uønskede hendelser under behandling var lignende mellom behandlingsgruppene: Med Incruse rapporterte 32 % (165/509) av pasientene uønskede hendelser sammenlignet med 30 % (153/508) i tiotopium-gruppen. De vanligste uønskede hendelsene var hodepine (6 % i begge grupper) og nasofaryngitt (5 % i begge grupper).2

Incruse Ellipta inneholder umeklidinium, en langtidsvirkende muskarinantagonist (LAMA) med 24-timers vedvarende effekt på lungefunksjon (FEV1), med dosering én gang daglig1  

Behandling med Incruse Ellipta førte også til konsistente forbedringer i trough FEV1 og klinisk betydningsfulle forbedringer i helserelatert livskvalitet sammenlignet med placebo.5

Les mer  

Incruse Ellipta er en del av GSKs Ellipta-portefølje for kols-behandling, og kan gi 24-timers vedvarende effekt. Det gjør det mulig å fortsette å bruke Ellipta-inhalatoren uansett hvilket behandlingsalternativ som er aktuelt:1,3,4,6
LAMA; LAMA/LABA; ICS/LABA; ICS/LAMA/LABA.

Klikk på linkene for å finne ut mer:

Ellipta-porteføljen

Ellipta inhalator

LAMA – langtidsvirkende muskarinantagonist
LABA – langtidsvirkende β2-agonist
ICS – inhalert kortikosteroid

Referanser:

  1. Incruse▼ Ellipta preparatomtale 
  2. Feldman G, Maltais F, Khindri S et al. A randomized, blinded study to evaluate the efficacy and safety of umeclidinium 62.5 μg compared with tiotropium 18 μg in patients with COPD. International Journal of COPD 2016:11; 71:719-730. doi: 10.2147/COPD.S102494. eCollection 2016
  3. Anoro▼ Ellipta preparatomtale
  4. Relvar▼ Ellipta preparatomotale 
  5. Donohue JF, Maleki-Yazdi MR, Kilbride S et al. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD.. Respir Med 2013; 107(10):1538–1546. [PubMed]
  6. Trelegy▼ Ellipta preparatomtale
     

Incruse, Relvar og Trelegy er registrerte varemerker av GlaxoSmithKline group of companies