Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Incruse, Relvar og Trelegy trippelterapi ved kols* med dosering én gang daglig, leveres med samme type inhalator1-3

Gå til Lukk Topp

Incruse er en vedlikeholdsbronkodilatator for lindring av symptomer hos voksne med kols.1

Relvar er for symptomatisk behandling av pasienter med FEV1 <70 % predikert normalverdi (post-bronkodilator) og en eksaserbasjonshistorikk til tross for jevnlig bronkodilaterende behandling.2,4

*Trippelterapi for kolspasienter består av en langtidsvirkende antikolinerg bronkodilator, en langtidsvirkende beta-agonist bronkodilator og et kortikosteroid til inhalasjon.5

Se videoen

Behandling med Incruse Ellipta (55 μg) og Relvar Ellipta (92/22 μg) tilbyr kolspasientene dine som er egnet til en LAMA + ICS/LABA:

 • En LAMA + ICS/LABA-behandling med én daglig dosering i samme type inhalator1-2,4
 • 24 timers vedvarende effekt og med en bivirkningsprofil tilsvarende placebo + Relvar Ellipta7

Med Ellipta-medisinering er den daglige rutinen enkel1-2

 • Ellipta er en brukervennlig inhalator4 som er vist å avgi konsistente doser selv ved lav inhalasjonskraft9,10

Signifikant færre pasienter gjorde en kritisk feil med Ellipta vs. andre vanlige inhalatorer etter kun å ha lest pakningsvedlegget12

 • 95 % av pasientene kunne bruke inhalatoren Ellipta riktig fra dag 1 og kunne fortsatt bruke Ellipta riktig 4 uker senere.13
 • Inhalatoren er enkel å bruke. Den leveres forhåndsfylt og klar til bruk.1,2

EFFEKT

Kombinasjonen av Incruse og Relvar med administrering én gang daglig forbedrer lungefunksjonen hos pasienter som trenger trippelterapi7

Klinisk betydningsfull og signifikant laveste FEV1-forbedring på 122 ml på dag 85 (92 ml vs. -30 ml; 95 % KI [0,091 til 0,152]; p≤0,001).7

Endring i forhold til baseline i seriemålt FEV1 over tid 24 t på dag 1 i en av to 12-ukers studier (GSK Study No: 200110).7

Grafen er tilpasset fra ref. 6.

Dette var én av to 12-ukers, dobbelt-blindede placebo-kontrollerte parallellgruppestudier. Analyse av 619 pasienter med kols (ITT). Primært endepunkt: trough FEV1 på dag 85.7

Reduksjon av eksaserbasjonsrisiko

Relvar administrert én gang daglig gir pasienter med kols muligheten til å oppleve mer av sitt daglige liv uten eksaserbasjoner.6

Les mer om Salford Lung Study (SLS)en innovativ studie11 som søker etter å forstå effektiviteten av Relvar Ellipta sammenlignet med eksisterende behandlinger hos pasienter i daglig klinisk praksis.

Relvar (flutikasonfuroat/vilanterol 92/22 mcg) reduserte risikoen for eksaserbasjoner med 27 % versus vilanterol alene (0,81/år vs. 1,11/år for vilanterol p<0,001).*6

Reduksjon av hyppigheten av moderate/alvorlige eksaserbasjoner over 52 uker.*6

Grafen er tilpasset fra ref. 5.

* Sammenslåtte pos-hoc analyser av to 52-ukers studier med 1622 og 1633 pasienter med minst en kolseksaserbasjon som krevde antibiotika og/eller systemisk/oral kortikosteroid eller sykehusinnleggelse i de 12 månedene før besøk 1, og en historikk med røyking av ≥10 pakker årlig. Primært endepunkt var årlig rate av moderat/alvorlig eksaserbasjoner.6

Vilanterol er ikke godkjent som monoterapi.

SIKKERHET

Kombinasjonen av Incruse og Relvar Ellipta administrert én gang daglig tolereres vanligvis godt7

I to kliniske studier viste Incruse og Relvar en lignende insidens av bivirkninger som placebo og Relvar.7

Den hyppigst rapporterte bivirkningen med Incruse var nasofaryngitt. Kardiovaskulære effekter som hjertearytmier, f.eks. atrieflimmer og takykardi, kan observeres etter administrering av muskarinreseptorantagonister, inkludert umeklidiniumbromid, og må derfor brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlige kardiovaskulære lidelser, spesielt hjertearytmier.

De vanligste rapporterte bivirkningene med flutikasonfuroat og vilanterol var hodepine og nasofaryngitt. Det ble registrert en økning i antallet tilfeller av lungebetennelse og frakturer hos pasienter med kols. Relvar Ellipta må ikke brukes til å behandle akutte astmasymptomer eller kols-eksaserbasjoner.

Les mer om effekt og sikkerhet

Referanser:

 1. Incruse Ellipta preparatomtale 
 2. Relvar Ellipta preparatomtale 
 3. Trelegy Ellipta preparatomtale
 4. Svedsater H, Dale P, Garrill K et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ELLIPTA™ dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013; 13: 72. doi: 10.1186/1471-2466-13-72.[PubMed]
 5. Gaebel K, McIvor RA, Xie F et al. Triple therapy for the management of COPD: a review. COPD 2011; 8(3): 206-43. [PubMed]
 6. Dransfield MT, Bourbeau J, Jones PW et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials. Lancet Respir Med 2013; 1(3): 210-23. [PubMed]
 7. Siler TM, Kerwin E, Sousa AR et al. Efficacy and safety of umeclidinium added to fluticasone furoate/vilanterol in chronic obstructive pulmonary disease: Results of two randomized studies. Respir Med 2015; 109(9): 1155-63. [PubMed]
 8. Riley JH, Tabberer M, Richard N et al. Correct usage, ease of use, and preference of two dry powder inhalers in patients with COPD: analysis of five phase III, randomized trials. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 1873-80. doi: 10.2147/COPD.S109121. eCollection 2016. [PubMed]
 9. Hamilton M, Leggett R, Pang C et al. In Vitro Dosing Performance of the ELLIPTA® Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung (eLung™). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 498-506. [PubMed]
 10. Grant AC, Walker R, Hamilton M et al. The ELLIPTA® Dry Powder Inhaler: Design, Functionality, In Vitro Dosing Performance and Critical Task Compliance by Patients and Caregivers. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 474-85. [PubMed]
 11. Vestbo J, Leather D, Diar Bakerly N et al. Effectiveness of Fluticasone Furoate-Vilanterol for COPD in Clinical Practice. N Engl J Med 2016; 375(13): 1253-60. [PubMed]
 12. van der Palen J, Thomas M, Chrystyn H et al. A randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26: 16079. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.79. [PubMed]
 13. Svedsater H, Jacques L, Goldfrad C et al. Ease of use of the ELLIPTA dry powder inhaler: data from three randomised controlled trials in patients with asthma. NPJ Prim Care Respir Med 2014; 24: 14019. doi: 10.1038/npjpcrm.2014.19. [PubMed]

Incruse, Relvar og Trelegy er registrerte varemerker av GlaxoSmithKline group of companies