Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Kort om Relvar

Relvar er et engangsdosert kombinasjonspreparat (ICS/LABA) bestående av inhalasjonssteroid (ICS = flutikasonfuroat, FF) og langtidsvirkende, selektiv beta2-agonist (LABA = vilanterol, VI) til behandling av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). 1

Begge virkestoff i Relvar har 24-timers effekt på lungefunksjon (FEV1). 1

Relvar Ellipta inhalator er enkel og ansett som intuitiv i bruk. Ellipta er spesifikt utviklet med tanke på enkelthet og feilfri bruk. Den er ansett som intuitiv å bruke, og dosen klargjøres med ett betjeningstrinn. 31

Klikk her for info om praktisk bruk av Ellipta.

Sikkerheten ved Relvar ble testet på 7034 pasienter med astma og 6237 pasienter med kols. Relvar er generelt godt tolerert og sikkerhetsprofilen viser ingen signifikante forskjeller fra andre ICS/LABA-kombinasjoner. 145

Astma: Relvar er indisert for regelmessig behandling av astma hos voksne og unge over 12 år, hvor bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende beta2-agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er egnet: Pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende beta2-agonister til inhalasjon ved behov og pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av både kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende beta2-agonist til inhalasjon.

Kols: Relvar er indisert for symptomatisk behandling av voksne med kols med en FEV1<70 % av forventet normalverdi (post-bronkodilatator) som tidligere har hatt eksaserbasjoner til tross for regelmessig bronkodilaterende behandling.

Dosering 1

Relvar finnes i to styrker, 92/22 og 184/22 µg (betegner avgitt dose av henholdsvis FF og VI)
Relvar skal tas én gang daglig til samme tid hver dag. Legen bør avgjøre om dosen skal tas morgen eller kveld.

Relvar 92/22 µg er standarddose for begge indikasjoner. 184/22 µg er kun indisert for astma. For første gang er det gjort dose-respons-studier for et ICS/LABA ved kols (tidligere har man ekstrapolert data fra astma-studier). Studiene viste at Relvar 184/22 µg ikke var mer effektiv enn 92/22 µg ved kols. 6

Se mer informasjon under forskrivningsinformasjon eller i Felleskatalogteksten for Relvar.

Du er kanskje også interessert i følgende ekspertvideoer:

Relvar, dosing and pharmacology
Relvar, phase III studies in asthma
Relvar, phase III studies in COPD
Relvar, effect on allergen induced bronchoconstriction

Referanser:

  1.  Relvar Ellipta preparatomtale
  2. Svedsater H, Jacques L, Goldfrad C et al. Ease of use of the Ellipta™ dry powder inhaler: data from three randomised controlled trials in patients with asthma. NPJ Prim Care Respir Med 2014 26; 24: 14019; doi:10.1038/npjpcrm.2014.19. [PubMed]
  3. Svedsater H, Dale P, Garrill K et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ELLIPTA™ dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013; 13: 72. doi: 10.1186/1471-2466-13-72. [PubMed]
  4. Woodcock A, Bleecker ER, Lötvall J, O'Byrne PM, Bateman ED, Medley H, Ellsworth A, Jacques L, Busse WW. Efficacy and safety of fluticasone furoate/vilanterol compared with fluticasone propionate/salmeterol combination in adult and adolescent patients with persistent asthma: a randomized trial. Chest. 2013;144(4):1222–9. [PubMed]
  5. Agustí A, de Teresa L, De Backer W, Zvarich MT, Locantore N, Barnes N, Bourbeau J, Crim C. A comparison of the efficacy and safety of once-daily fluticasone furoate/vilanterol with twice-daily fluticasone propionate/salmeterol in moderate to very severe COPD. Eur Respir J. 2014;43(3):763–72 [PubMed]
  6. Dransfield MT, Bourbeau J, Jones PW et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials. Lancet Respir Med 2013;1(3): 210–223. [Pubmed]

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.